Windykacja należności i długów

Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (windykacji należności), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przedsądowej oraz windykacji sądowej i komorniczej.

Nasz zespół zapewnia profesjonalną i skuteczną obsługę klientów zmierzającą do zapewnienia terminowego spływu należności, z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z dłużnikami. Windykacja długów jest możliwa!

Oferta Kancelarii Prawnej RPMS w zakresie windykacji długów jest kierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń okazało się nieskuteczne.

Windykacja długów – jak to wygląda w praktyce?

Na podstawie dokładnej weryfikacji każdej przekazanej sprawy zostanie przygotowana procedura windykacyjna, w oparciu o którą zostaną następnie podjęte czynności faktyczne i prawne w celu odzyskania długu. Przekazując swoją sprawę do wyspecjalizowanej Kancelarii Prawnej masz pewność, że podejmowane w Twoim imieniu czynności będą legalne oraz skutecznie wykorzystają wszelkie dostępne narzędzia prawne w celu skutecznej windykacji Twoich należności.

Sam proces windykacji długów składa się z dwóch etapów:

– Windykacji polubownej, w ramach której podejmowane są czynności zmierzające do ściągnięcia należności z poszanowaniem relacji z Klientem – dłużnikiem;

– Windykacji sądowej, a następnie komorniczej – jako ostatecznej formy, której celem jest skuteczne odzyskanie należności.

Windykacja należności prowadzona przez Kancelarię RPMS zwiększy stopień zaufania, usprawni relacje z niesolidnymi kontrahentami oraz sprawi, że terminowy spływ należności stanie się normą, bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.

Ile kosztują działania windykacyjne prowadzone przez Kancelarię Prawną RPMS ? Wycena windykacji długu jest niezwykle prosta – wypełnij poniższy formularz i sprawdź na jakich zasadach odzyskamy Twoją wierzytelność !

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • weryfikację, monitoring i optymalizację stosowanych przez Klienta procedur związanych z procesem windykacyjnym, zmierzających do poprawy oraz zapewnienia maksymalnej efektywności pozyskiwania należności.
  • świadczenie usług z zakresu miękkiej (przedsądowej) i twardej (sądowej) windykacji, w ramach której prowadzone są negocjacje z dłużnikami w celu polubownego odzyskania należności, a w przypadku braku współpracy – pełna obsługa w postepowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami i korespondencją z dłużnikiem by poprowadzić Twoją sprawę aż do odzyskania długu.

1.
Dokonujesz darmowej wyceny, przekazujesz informacje i pełnomocnictwo a Prawnicy Kancelarii przystępują do I Etapu - windykacji przed sądowej
2.
Dłużnik otrzymuje od Kancelarii Prawnej ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z zakreślonym terminem
3.
Jeżeli płatność nie nastąpi otrzymujesz kompletną informację na teamat dalszych możliwych kroków do podjęcia w celu wyegzekwowania należności, ewentualnych kosztów i zagrożeń
4.
Kancelaria prowadzi dalej proces windykacji w Twoim imieniu w ramach ETAPU II - twardej windykacji - aż do ostatecznego zakończenia sprawy.

TYLKO DWA KROKI DO SKUTECZNEGO ODZYSKANIA NALEŻNOŚCI

ETAP I
PRZEDSĄDOWY
  • Analiza sprawy
  • Przygotowanie wezwania do zapłaty
  • Wysyłka do dłużnika za potwierdzeniem odbioru
  • Możliwość wysyłki za granicę we wszystkich językach UE
ETAP II
TWARDA WINDYKACJA
  • Pełna analiza procesowa sprawy
  • Złożenie pozwu
  • Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  • Egzekucja należności przez Komornika Sądowego
Skuteczność

Nasze statystyki wskazują, aż 67% ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty ze strony kancelarii prawnej jest skutecznych.

Jeżeli tak się nie stanie przeprowadzimy postępowanie przez każdy etap, aż do uzyskania faktycznej zapłaty należności - dobrowolnej bądź nie

Profesjonalizm

Powierzając sprawę wykwalifikowanym prawnikom masz pewność, że w Twoim interesie będą działać profesjonaliści posiadający odpowiednie doświadczenie i zaplecze do reprezentowania Twoich interesów.

Dla nas najważniejszy jest wynik, i to wynik który odczuje nasz Klient.

Darmowa ocena prawna

Każdą przekazaną sprawę wstępnie weryfikujemy. Na podstawie takiego darmowego audytu Kienci otrzymują szczegółową informacje na temat możliwości, zagrożeń i ewentualnych dodatkowych kosztów.

Nie prowadzimy sporów z góry skazanych na porażkę. Szanujemy czas Naszych Klientów i ich pieniądze.

Indywidualizm

Każda sprawa i każdy Klient wymagają indywidualnego podejścia. Z uwagi na zdobyte doświadczenie nie tylko uwzględnimy potrzeby i zagrożenia ale również z uwagi na wiedzę zwrócimy uwagę na elementy, które dotychczas były pominięte.

Prawo

Zdajemy sobie sprawę, że przekazanie sprawy do kancelarii prawnej ma często ostateczny charakter.

W takim wypadku warto otrzymać wsparcie ze strony osób specjalizujących się w dochodzeniu należności oraz wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje nam prawo.

Oszczędność

Nie od dziś wiadomo, że korzystanie wyspecjalizowanych podmiotów nie tylko oszczędza czas ale i pieniądze.

Wypełnij formularz, przekaż sprawę i zajmij się tym w czym jesteś najlepszy.

Formularz kontaktowy

FORMA PRAWNA DŁUŻNIKA
osoba fizycznadziałalność gospodarczaspółka cywilnaspółka jawnaspółka z o. o.spółka partnerskaspółka komandytowaspółka akcyjnaprzedsiębiorstwo państwowestowarzyszeniefundacjainne


NALEŻNOŚĆ WYNIKA Z
niezapłaconych fakturumowynoty odsetkowejinne
STAN PRAWNY
przed postępowaniem sądowymw trakcie postępowania sądowegow trakcie postępowania egzekucyjnegonieskuteczna egzekucja komornicza

Dołącz pliki:faktury, umowy, wezwanie etc.


Case Study

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w reorganizacji działów posprzedażowych / windykacyjnych i/lub przejęcia tej części kontaktów z kontrahentami do własnego działu windykacyjnego, zapewniając skuteczny wzrost spływu należności dla Klientów Kancelarii.

 

Wdrażając kompleksowe rozwiązania w zakresie optymalizacji tej części funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przejmując kontakty z nierzetelnymi klientami, jesteśmy w stanie zagwarantować realny wzrost rentowności*.

 

Nasza skuteczność dochodzenia roszczeń oraz zwiększenia rentowności jest potwierdzona.

 

*w przypadku Klientów niekorzystających z w/w usług.

Wzrost spływu Klienta z branży marketingu internetowego.
Reorganizacja wdrożona w czerwcu 2017 r.

Skuteczna WINDYKACJA DŁUGÓW w mieście Poznań z Kancelarią RPMS

Nasza Kancelaria mieści się w dzielnicy Jeżyce, przy ulicy Dąbrowskiego 267. Łatwy dojazd z każdego zakątka Poznania.

Skontaktuj się z Nami

i sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Formularz kontaktowy