Kamila Wasilewska
|
8 października 2020
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  PODATEK ESTOŃSKI – KTO NA TYM ZYSKA?

  Estoński CIT to koncepcja podatku, która zakłada że CIT nie jest odprowadzany od wypracowanego przez firmę zysku w danym roku, ale dopiero w momencie wypłaty tego zysku z firmy. Firmy nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku.

  Termin wejścia w życie zmian jest na razie nieznany, choć zmiany podatkowe najczęściej zaczynają obowiązywać od początku roku podatkowego (2021).

  PODATEK ESTOŃSKI – DO KOGO JEST SKIEROWANY?

  windykacja

  małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, a w razie wejścia w życie zmian co do opodatkowania spółek komandytowych i dla nich), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. W Polsce to kryterium spełnia niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych


  spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może  z niego korzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura jest transparentna i prosta.

  WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ SPÓŁKA, ABY KORZYSTAĆ Z ESTOŃSKIEGO CIT:

  Nie posiada udziałów w innych podmiotach (np. innych spółkach);


  Zatrudnia co najmniej 3 pracowników – z wyłączeniem udziałowców;


  Jej przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej;


  Wykazuje nakłady inwestycyjne.

  Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Jak widać celem estońskiego CIT jest pozostawienie zysku w spółce, a przez to pobudzenie do inwestycji.

  PODATEK ESTOŃSKI – ZALETY

  analytics-blur-business-close-up-590045

  1. większa odporność na dekoniunkturę;


  2. większe zdolności inwestycyjne;


  3. oszczędność czasu i kosztu przy rozliczeniach podatkowych;


  4. wzrost liczby miejsc pracy (aby “załapać” się na ulgę);


  5. mniejsze spółki mogą się rozwijać i inwestować w siebie;


  6. zyski przy zagranicznych udziałowcach nie będą wyprowadzane poza Polskę.

  PODATEK ESTOŃSKI – WADY

  1. pole do obejścia przepisów i tworzenia optymalizacji podatkowych wypaczających cel ustawodawcy (np. zaniżanie przychodów);


  2. zdecydowana wadą jest to, że zysku nie będzie można w prosty sposób wspólnikom wypłacić, pozostanie on w spółce;


  3. ograniczenie możliwości korzystania z estońskiego CIT do 4 lat (wyjątki w zakresie przedłużenia);


  4. wyłączenie wielu spółek z możliwości skorzystania z tego podatku przez warunek posiadania min. 3 pracowników (ponad 50% sp. z o.o. w Polsce nie posiada pracowników w ogóle);


  5. brak możliwości łączenia estońskiego CIT z niektórymi innymi ulgami podatkowymi.

  PODATEK ESTOŃSKI – PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ

  Podsumowując wprowadzenie estońskiego CIT-u jest, jak dowodzą tego rezultaty konsultacji społecznych, pożądanym przez przedsiębiorców kierunkiem zmian. Nie zmienia to jednak faktu, że rząd tworząc klimat do inwestycji jednocześnie pracuje również nad nowymi podatkami cyfrowym, handlowym i cukrowym.

  Niezaprzeczalnie jednak wprowadzenie tego rozwiązania wpłynie na poprawę kondycji finansowej wielu firm, które jak cała gospodarka również odczuły następstwa wystąpienia epidemii koronawirusa.

  MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

  DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Kancelaria Prawna RPMS

  Pytania i odpowiedzi

  Estoński CIT może w przypadku niektórych podmiotów być realnym instrumentem dzięki któremu efektywne opodatkowanie przedsiębiorstwa zmniejszy się. W takich sytuacjach, zwłaszcza w kontekście spółek inwestujących swoje dochody, będzie to rozwiązanie korzystne Podkreślenia wymaga jednak, że nie w każdym przypadku będzie to remedium na wszystkie problemy podatkowe firm.

  Co do zasady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki kapitałowe) mogą stosować podatek estoński, jeżeli spełniają ustawowe przesłanki. Praktyka jednak pokazuje, że będzie spełniało je prawie 97% spółek z o.o.. Warto rozważyć ten instrument zwłaszcza, jeżeli spółka nie wypłaca zysku wspólnikom, tylko np. inwestuje w rozwój czy badania.

  Podatek estoński nie ma określonej stawki, jest to mechanizm, na podstawie którego obciążenie podatkowe przesunięte jest na moment wypłacenia (a nie uzyskania) zysku w przedsiębiorstwie. Wysokość podatku będzie musiała być obliczona każdorazowo, w zależności od wysokości wypłaconego ze spółki zysku (np. w formie dywidendy).

  Stosowanie Estońskiego CIT wymaga zgłoszenia do organu administracji skarbowej. Konieczne jest wypełnienie druku ZAW-RD (wyborze podatku estońskiego jako formy opodatkowania) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca 1. miesiąca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca będzie chciał korzystać z tej instytucji..Możliwe jest także przejście na Estoński CIT w trakcie roku podatkowego, aczkolwiek wymaga ono kilku dodatkowych czynności księgowych, m.in. zamknięcia ksiąg rachunkowych..

  Podatek estoński nie jest instytucją prawa podatkowego, z której mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że osoby fizyczne nie są płatnikami podatku CIT, a są płatnikami podatku PIT.

  5/5 - (liczba głosów: 7)