PRAWO AUTORSKIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ !

Kancelaria Prawna RPMS zajmuje się obsługą klientów w zabezpieczaniu i zarządzaniu autorskimi prawami majątkowymi i osobistymi. Specjalizujemy się w obsłudze branży związanej z nowoczesnymi technologiami, branży internetowej, kreatywnej i marketingowej, a w szczególności:

 • branży programistycznej i IT
 • agencji marketingowych i content marketing`owych
 • agencji brandingowych
 • studiów graficznych i projektowych
 • branży modowej

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Jak możemy Ci pomóc:

  • Przygotowujemy, negocjujemy i poddajemy analizie umowy licencyjne oraz umowy o przeniesienie praw autorskich,
  • Zapewniamy pełne wsparcie w procesie rejestracji znaku towarowegowzorów przemysłowych czy patentów,
  • Zajmujemy się ochroną autorskich praw osobistych i majątkowych – zapewniamy fachowe, specjalistyczne doradztwo w tym zakresie,
  • Reprezentujemy Klientów w sporach przedsądowych i sądowych, dochodzeniu roszczeń o pomówienie, a także w dochodzeniu należności autorskich,
  • Wspomagamy Klientów w walce z nieuczciwą konkurencją, w tym z niezgodnymi z prawem reklamami (również internetowymi) czy pomówieniami,
  • Prowadzimy postępowanie o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu naruszenia praw osobistych.

  Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

  Zagadnienia związane z prawem autorskim budzą bezpośrednie skojarzenia z branżą kreatywną. Jednak w rozumieniu przepisów, niemal każdy utwór stanowiący przejaw twórczej działalności człowieka może zostać objęty taką formą ochrony prawnej. Dlatego korzystają z niej nie tylko artyści i osoby z branży kreatywnej, ale również przedsiębiorcy, którzy skutecznie zabezpieczają w ten sposób swoje dobre imię, markę, prywatność i autorskie pomysły.

  Autorskie prawa majątkowe mogą być przedmiotem umów sprzedaży, są zbywalne i mogą być dziedziczone. Dotyczące ich klauzule niejednokrotnie znajdują się w umowach cywilnych i handlowych.

  Za to w przypadku autorskich praw osobistych mamy do czynienia z ochroną nieograniczoną czasowo, której nie można się zrzec ani jej zbyć. Ich podstawą są m.in. prawa do autorstwa utworu, możliwość jego anonimowego udostępnienia albo oznaczenia go nazwiskiem czy pseudonimem, zastrzeżenie nienaruszalności jego formy, uczciwego wykorzystywania itd.

  Czym jest utwór według prawa autorskiego?

  Nie ma znaczenia nośnik, na którym go utrwalono, dlatego samo pojęcie utworu jest bardzo rozległe i może dotyczyć wielu zróżnicowanych dziedzin. Chodzi tutaj zarówno o to, co od razu przychodzi nam go głowy na myśl o utworze (muzyczny, literacki, plastyczny, filmowy, choreograficzny), jak i o dzieła z branż czy tematyk mniej lub bardziej odległych od typowej działalności artystycznej, np. projekty architektoniczne, mapy geograficzne, plany, wzory przemysłowe i programy komputerowe.

  Lista ta nie jest zamknięta, a ustalenie, że coś jest utworem, wymaga spełnienia określonych warunków, m.in. zachowania indywidualnego charakteru danej działalności i konieczności jej utrwalenia (w jakiejkolwiek postaci).

  Postaw na zespół doświadczonych prawników, specjalizujących się w przepisach prawa autorskiego majątkowego i osobistego. Nasza obsługa prawna to gwarancja pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami i brak ryzyka przy podpisywaniu umów licencyjnych oraz o przeniesienie praw autorskich. Z powodzeniem chronimy interesy naszych Klientów w postępowaniach przedsądowych, na etapie negocjacji, jak i w sporach sądowych, uzyskując pozytywne wyniki – zawsze z korzyścią i satysfakcją dla Klienta.

  Zaufali nam

  Zobacz wszystkie

  Nasze Aktualności prawne

  Kancelaria Prawna RPMS
  Staniszewski & Wspólnicy

  ul. Polska 114
  Poznań 60-401