Anna Maria Sobczak
|
30 kwietnia 2021
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Opłaty za załatwianie wszelkich kwestii formalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej rosną w zasadzie nieustannie i jest to tendencja, z którą należy się pogodzić. Mając ten fakt na względzie, zdecydowaliśmy się na przygotowanie małego zestawienia kosztów rejestracji wzoru przemysłowego w 2021 roku.

  W JAKI SPOSÓB ZASTRZEGA SIĘ WZORY PRZEMYSŁOWE?

  Zarejestrowanie wzoru przemysłowego obejmuje sam wygląd zewnętrzny, czyli mówiąc wprost – to, co widać. W celu rejestracji należy przygotować:

  • wniosek
  • opis jego wzoru
  • przedstawienie graficzne

  Następnie należy dokonać formalnego zgłoszenia do odpowiedniego Urzędu Patentowego, a po dopełnieniu wszystkich formalności, Urząd wydaje świadectwo rejestracji. Koszty wynikające z zastrzeżenia wzoru przemysłowego zależą w głównej mierze od terytorium ochrony oraz ilości zgłaszanych odmian. Im jest ich więcej, tym jednostkowa opłata za rejestrację spada.

  Zastrzeżenie wzoru przemysłowego na terenie Unii Europejskiej zajmuje około 14 dni. Dla porównania procedura patentowa wynalazku trwa 3 lata. Krótki czas całej procedury wynika ze specyfiki wzornictwa przemysłowego dlatego, że upodobania się zmieniają, to co obecnie podoba się konsumentom, za rok może być już niemodne. Ochrona wzorów podzielona jest na 5- letnie okresy ochrony i maksymalnie trwa 25 lat.

  Zgłoszony wzór musi spełnić następujące warunki:

  ZASTRZEŻENIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO NA POLSKĘ

  Chcąc zastrzec wzór przemysłowy obowiązujący na terenie naszego kraju, należy dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w Warszawie. Cała procedura trwa łącznie około 3 miesiące, natomiast ochrona obowiązuje już od dnia złożenia wniosku. Opłaty dzielą się na dwa zasadnicze piony:

  1. a) Opłata za zgłoszenie:
  • Opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego – 300 PLN
  1. b) Opłata za ochronę:
  • Za I okres ochronny ( 1 – 5 rok) – 150 PLN
  • Za II okres ochronny (6 – 10 rok) – 250 PLN
  • Za III okres ochronny (11 – 15 rok) – 500 PLN
  • Za IV okres ochronny (16 – 20 rok) – 1000 PLN
  • Za V okres ochronny (21 – 25 rok) – 2000 PLN
  • Za publikację informacji o udzielonym prawie – 70 PLN

  ZASTRZEŻENIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO NA UNIĘ EUROPEJSKĄ

  Wzory wspólnotowe można zarejestrować w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii (EUIPO). Rejestracja ta gwarantuje ochronę w 28 krajach członkowskich, w tym także w Polsce. Poniżej zestawienie opłat.

  Rejestracja:

  • Opłata za rejestrację pierwszego wzoru – 230 EUR
  • Opłata za rejestrację każdego wzoru od 2 do 10 – 115 EUR
  • Opłata za rejestrację każdego wzoru od 11 w górę – 50 EUR

  Publikacja:

  • Opłata za publikację pierwszego wzoru – 120 EUR
  • Opłata za publikację każdego wzoru od 2 do 10 – 60 EUR
  • Opłata za publikację każdego wzoru od 11 w górę – 30 EUR

  Opłaty za przedłużenie ochrony:

  • Za I okres przedłużenia ochrony (6 – 10 rok) – 90 EUR
  • Za II okres przedłużenia ochrony (11 – 15 rok) – 120 EUR
  • Za III okres przedłużenia ochrony (16 – 20 rok) – 150 EUR
  • Za IV okres przedłużenia ochrony (21 – 25 rok) – 180 EUR

  ZASTRZEŻENIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO NA WYBRANE KRAJE ŚWIATA

  Zgłoszenia dokonuje się w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w Szwajcarii. W tej procedurze wskazuje się kraje, na terenie których ma obowiązywać ochrona. Nie ma możliwości zastrzeżenia wzoru przemysłowego „na cały świat”. Opłaty urzędowe zależą nie tylko od ilości zgłoszonych wzorów, ale również od obszerności opisu czy ilości załączonych zdjęć.

  Rejestracja:

  • Opłata za rejestrację pierwszego wzoru: 397 CHF
  • Opłata za rejestrację kolejnego wzoru przemysłowego: 19 CHF
  • Opłata za publikację 7 rysunków: 119 CHF
  • Opłata za wyznaczenie jednego kraju 42 CHF*

  *opłata ta różni się w zależności od kraju

  Pytania i odpowiedzi

  Opłaty za rejestrację wzoru przemysłowego co do zasady nie powinny być poza zasięgiem przedsiębiorców- dotyczy to nie tylko opłat urzędowych, ale także innych kosztów związanych z ochroną. Nie można jednak zapominać, jaka korzyść wiąże się z rejestracją wzoru przemysłowego- ochrona praw własności przemysłowej danego przedsiębiorstwa jest warta poniesienia tych kosztów.

  Jeżeli chodzi o koszty związane z rejestracją wzoru przemysłowego, to oprócz kosztów o charakterze typowo urzędowym należy także wspomnieć o honorarium pełnomocnika (jeżeli został on ustanowiony). W naszej kancelarii honorarium jest ustalane indywidualnie, w zależności od zakresu czynności niezbędnych do podjęcia (czy jest to tylko formalne złożenie wniosku czy także doradztwo), oraz z uwzględnieniem specyfiki danej sprawy. W razie wątpliwości- zapraszamy do kontaktu.

  Oceń