Anna-Maria Sobczak
|
25 maja 2015
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  “R” a dokładniej znak ® to powszechnie rozpoznawalne oznaczenie, który widnieje przy nazwach popularnych, dużych marek. Generuje pozytywne skojarzenia, budując wrażenie oryginalności i dobrej jakości. Z tego powodu chętnie korzystają z niego również mali i średni przedsiębiorcy.

  Jednak nie każdy z nich zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jakie grożą za bezprawne używanie “R-ki” przy nazwie – nawet na Facebooku lub ulotce. To błąd i nadużycie, które może sporo kosztować.


  W jakiej sytuacji dodanie tego symbolu do nazwy lub logo będzie w 100% legalne?

  R w kółku (®) WYŁĄCZNIE ZAREJESTROWANE ZNAKI TOWAROWE

  R w kółku® kojarzy się większości osób z potwierdzeniem oryginalności jakiejś marki, produktu lub usługi. Jeszcze inni myślą, że symbolizuje ono prawa autorskie. W tym ostatnim twierdzeniu jest nieco prawdy, ponieważ znak R pochodzi od angielskiego słowa “registered”, czyli zarejestrowanyMożna stawiać go wyłącznie przy tych nazwach, grafikach czy hasłach reklamowych, które zostały zastrzeżone jako znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP. Stają się tym samym własnością przedsiębiorcy. Tylko on może z nich korzystać albo udzielać licencji na ich używanie. Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat, a po upływie tego okresu można ją ciągle przedłużać.

  Zabezpieczane są wyłącznie takie wzory i słowa, które nie kolidują z tymi już zarejestrowanymi. Co więcej, muszą mieć tzw. zdolność odróżniającą, czyli nie mogą być opisowe i jednoznaczne dla danej branży (jak jest np. w przypadku nazwy Smaczna Bułka dla piekarni). Rejestracja może obejmować teren Polski, Unii Europejskiej, albo wybrane kraje świata. Wybór zależy od tego, na jakim terytorium działa konkretna firma i jaki jest jej zasięg. Podsumowując, “R-ka” to międzynarodowe oznaczenie chronionych znaków towarowych. Bez zgody właściciela nikt nie może wykorzystywać nazw i grafik, przy których znajduje się ten symbol.

   Krok 1 z 3
   Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy
   Lub

   Wybierz dokument z dysku

   albo przeciągnij i upuść tutaj

   Rozpocznij weryfikację
   Krok 2 z 3
   Na jakim obszarze chcesz zabezpieczyć prawa?
   Wróć
   Dalej
   Krok 3 z 3
   Na jaki adres wysłać wyniki weryfikacji?
   Wróć
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

   Dziękujemy za zgłoszenie.

   W ciągu 24 godzin przekażemy wynik weryfikacji na wskazany adres e-mail lub skontaktujemy się telefonicznie.

   CZYM RYZYKUJESZ, UŻYWAJĄC R-KI (®) BEZ ZEZWOLENIA?

   Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego 2022r.

   Używanie symbolu “R” bez zezwolenia, czyli bez świadectwa ochronnego udzielonego przez Urząd Patentowy RP jest niezgodne z prawem. Takie działania wprowadzają klientów w błąd. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której mniej znana firma używa podobnej nazwy i szaty graficznej do innej, dużej i popularnej marki. Jeżeli są bardzo zbliżone, a jednocześnie oferują podobny lub ten sam produkt czy usługę, konsumenci mogą mylić jedną firmę z drugą. Oczywiście straty odnotowuje wówczas ta popularna marka, która zapracowała na swój wizerunek dobrą obsługą i odpowiednią strategią reklamową.

   Jeżeli jednak zarejestruje swoje oznaczenia, może wymagać od konkurencji zaprzestania takich działań, a nawet wypłaty odszkodowania. Oprócz tego obecność “R-ki” przy nazwie lub logo pozwoli jej uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Oznaczenie od razu poinformuje innych przedsiębiorców i konsumentów, że marka jest chroniona. 

   Dlatego umieszczanie tego symbolu przy niezastrzeżonych nazwach i oznaczeniach jest oszustwem i łamaniem prawa. Takie postępowanie można zgłaszać policji. Jeżeli ktoś wykryje, że firma używa “R” przy niezastrzeżonym znaku, np. na fanpage’u, plakacie, w reklamie Google Ads, czy na papierowej ulotce, może powiadomić o tym organy ścigania osobiście lub anonimowo.

   KONSEKWENCJE PRAWNE WYKORZYSTANIA ® BEZ REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

   Co grozi za bezprawne wykorzystywanie R przy logo / marce ?

   Zgodnie z artykułem 308 ustawy Prawo własności przemysłowej na przedsiębiorcę nakładana jest kara grzywny. Znak towarowy do zweryfikowania przez policję może zgłosić każdy (np. czujna konkurencja…). Z pewnością nie jest to gra warta świeczki, niezależnie od tego, czy chodzi o działania internetowe, czy outdoorowe. Co więcej, z “R-ki” nie można korzystać także zaraz po złożeniu wniosku do weryfikacji. Trzeba poczekać, aż odpowiedni Urząd Patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego.

   Wnioski: 

   1) przedsiębiorcy, którzy nie zastrzegli swoich praw do marki, nie mogą korzystać z oznaczenia “R” przy swojej nazwie lub logo;

   2) nie mogą zrobić tego również wtedy, gdy złożyli już wniosek, ale Urząd nie wydał jeszcze stosownej decyzji;

   3) za używanie “R-ki” bez świadectwa ochronnego grozi kara grzywny;

   4) złamanie prawa w tym zakresie można zgłaszać policji osobiście lub anonimowo.

   Oznaczenie ® a „TM”

   Poza oznaczeniem ® często spotykany jest również inny symbol – TM. Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma oznaczeniami jest taka, że TM oznacza znak towarowy (trademark), który nie musi być koniecznie zastrzeżony (tak jak w przypadku ®) zarejestrowany. W szczególności oznaczenie ™ zyskało na popularności w Stanach Zjednoczonych ze względu na odmienny do europejskiego system rejestracji znaków.

   ZASIĘG REJESTRACJI – KRAJOWY CZY MIĘDZYNARODOWY ?

   Ważne jest także podkreślenie, że rejestracja znaku towarowego może obejmować różne obszary geograficzne, takie jak Polska, Unia Europejska, czy inne wybrane kraje na świecie. To zależy od działalności konkretnego przedsiębiorstwa i zakresu jego oddziaływania. Warto mieć świadomość, że prowadząc działalność na obszarze Unii Europejskiej i rejestrując znak tylko w jednym z państw członkowskich, stawiasz się w sytuacji, w której po pewnym czasie ktoś z innego kraju może zainteresować się Twoją nazwą i postanowi ją wykorzystać do prowadzenia własnej działalności. Co więcej, gdybyś zdecydował się rozszerzyć swoją obecność na tereny takie jak Niemcy czy Francja za kilka lat, istnieje ryzyko, że nie będziesz w stanie tego zrobić, ponieważ konkurencja już zarejestrowała identyczne lub podobne znaki towarowe.

   W takiej sytuacji pozostaje jedynie opcja rebrandingu, czyli konieczność zmiany nazwy i rozpoczęcie budowania renomy produktu od nowa na danym obszarze. Dlatego kluczowe jest strategiczne podejście do rejestracji znaku towarowego, obejmujące nie tylko bieżące potrzeby, ale również przyszłe plany rozwoju i ekspansji na inne rynki w ramach Unii Europejskiej czy wybranych państw świata.

   JAK I NA JAKIM TERENIE CHRONIĆ SWOJĄ MARKĘ ® ?

   Znak towarowy można zastrzec zarówno w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) jak i w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz wybranych państwach świata działając przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Proces ten wymaga starannej weryfikacji, złożenia wniosku, oraz oczekiwania na decyzję urzędu.

   JAK ZAREJESTROWAĆ ZNAK TOWAROWY ?

   Znak towarowy można zastrzec zarówno w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) jak i w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

   W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy podobne oznaczenie nie zostało już zarejestrowane. Warto tutaj skorzystać z wyszukiwarki znaków towarowych.

   Kolejnym krokiem jest złożenie podania do odpowiedniego urzędu. Podanie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie zgłaszającego, znak będący przedmiotem zgłoszenia oraz towary i/lub usługi, dla których znak jest przeznaczony.

   Następnie zgłoszenie jest badane pod względem formalnoprawnym  oraz pod względem bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego. Jeżeli Urząd stwierdzi, że takie przesłanki zachodzą, wyda decyzję odmowną i nie udzieli prawa ochronnego do całości lub części żądanego zakresu.

   Jeżeli brak bezwzględnych przeszkód uniemożliwiających rejestrację znaku, informacja o dokonanym zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.

   ILE KOSZTUJE ZAREJESTROWANIE ZNAKU TOWAROWEGO ?

   Koszty urzędowe rejestracji znaku towarowego w Polsce prezentują się następująco:

   • 450 zł – zgłoszenie znaku towarowego w 1 klasie Klasyfikacji Nicejskiej;
   • 120 zł – zgłoszenie znaku towarowego w każdej kolejnej klasie Klasyfikacji Nicejskiej;
   • 400 zł – objęcie każdej kolejnej klasy ochroną przez okres 10 lat;
   • 90 zł – koszt opublikowania informacji o zastrzeżeniu znaku towarowego.Podane kwoty to koszty urzędowe, do których dochodzą opłaty kancelaryjne, jeżeli rejestrujemy znak przez pełnomocnika. Inaczej koszty kształtują się na poziome europejskim.

   Koszty rejestracji znaku na terenie Unii Europejskiej (UE):

   • 850 EUR – zgłoszenie znaku towarowego w 1 klasie Klasyfikacji Nicejskiej;
   • 50 EUR– objęcie drugiej  klasy ochroną przez okres 10 lat;
   • 150 EUR – objęcie każdej kolejnej klasy ochroną przez okres 10 lat;

   W przypadku wybranych państw świata każdorazowo trzeba dokonać odrębnej estymacji kosztów urzędowych.

   Więcej o kosztach, w tym kosztach rejestracji na terenie Unii Europejskiej dowiecie się z wpisu:

   Koszty rejestracji znaku towarowego w Polsce, UE oraz na świecie.

   OCHRONA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ INNE KORZYŚCI – REJESTRACJA „R” JAKO JEDNO Z PODSTAWOWYCH ROZWIĄZAŃ

   Pamiętaj, rejestracja symbolu „R” przy nazwie lub logo to kluczowy krok w zakresie ochrony przedsiębiorstwa. To nie tylko formalność, lecz strategiczne narzędzie, które dostarcza szereg korzyści i prawnych instrumentów.

   Rejestracja znaku towarowego umożliwia przedsiębiorstwu efektywne wymaganie zaniechania nielegalnych działań ze strony konkurencji. Posiadając zarejestrowany znak, firma zyskuje prawo do ochrony swoich unikalnych oznaczeń przed nieautoryzowanym użyciem przez inne podmioty.

   warto pamiętać, że rejestracja znaku towarowego stanowi również element niezbędny do skorzystania z programów wspierających sprzedawców np. Amazon Brand Registry czy Strefa Marki Allegro.

   Dodatkowo, rejestracja symbolu „R” daje przedsiębiorstwu możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń w przypadku stwierdzenia naruszenia praw do znaku towarowego. Firma może domagać się stosownych sum pieniężnych, także tych odpowiadających równowartości opłaty licencyjnej za dany znak.

   Obecność „R-ki” przy nazwie lub logo to także efektywny sygnał dla innych przedsiębiorców i konsumentów o skutecznej ochronie marki. To potężne narzędzie komunikacji, informujące o tym, że dana marka jest prawnie chroniona i nielegalne jej wykorzystanie będzie miało konsekwencje.

   W ramach korzyści wynikających z rejestracji znaku towarowego z „R” pozwala również przedsiębiorstwu na budowanie renomy marki i zaufania wśród konsumentów. Klienci zazwyczaj przywiązują wagę do znaków potwierdzających legalność i oryginalność marki, co przekłada się na pozytywne skojarzenia i lojalność klientów.

   Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego z „R” umożliwia przedsiębiorstwu aktywną obronę przed nieuczciwą konkurencją. Firma może skutecznie zapobiegać próbom innych podmiotów, które mogłyby próbować wykorzystać podobne oznaczenia w sposób, który wprowadzałby w błąd klientów.Podsumowując, rejestracja „R-ki” to nie tylko formalność, lecz strategiczne narzędzie w budowaniu i ochronie wartości marki. To inwestycja w długofalowy sukces i stabilność przedsiębiorstwa na rynku.

   FAQ

   Co do zasady przedsiębiorcy nie mają obowiązku rejestrowania znaków towarowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że czasami prawa własności intelektualnej mogą być bardzo cenne, zatem w każdym przypadku należy rozważyć nabycie tego rodzaju ochrony- przedsiębiorcy mogą na tym skorzystać w wielu aspektach działalności.

   Przygotowanie procesu rejestracji wymaga sprawdzenia kilku okoliczności. Po pierwsze, przedsiębiorca musi sprawdzić, czy jego znak spełnia przesłanki z ustawy prawo własności przemysłowej. Po drugie, należy sprawdzić, czy zarejestrowano już podobnego znaku. W obu tych czynnościach przedsiębiorcę może wspomóc adwokat lub radca prawny.

   Poprawne i skuteczne zastrzeżenie znaku towarowego jest bardzo ważne. Podobnie jak w przypadku opisywanym powyżej, w samej procedurze rejestracyjnej przedsiębiorcę może wspomóc poprzez reprezentację w postępowaniu m.in. adwokat albo radca prawny. Powierzenie postępowania o rejestrację znaku profesjonaliście może zaoszczędzić wielu problemów.

   Zaufali nam:


   .


   ZAUFALI NAM:

   4,6/5 - (liczba głosów: 27)