Marcin Staniszewski
|
1 stycznia 2021
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  W natłoku nowych regulacji w tym szczególnie tych związanych z drugą falą koronawirusa bardzo łatwo jest przeoczyć fakt wejścia w życie nowych przepisów prawa telekomunikacyjnego. Jest to tym bardziej istotne, że wielu z nas coraz więcej czasu spędza w sieci czy to pracując, zamawiając przez Internet czy odpoczywając z ulubionym serialem na Netflixie. Do dnia 21 grudnia 2020 bowiem wszystkie państwa członkowskie UE mają obowiązek wdrożyć Dyrektywę ustanawiającą Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej a eksperci wskazują, że tworzona ustawa bardziej przypomina zupełnie nowy akt niż zwykłą nowelizację. Jakich zmian możemy oczekiwać? Nasza pozycja jako użytkownika sieci ulegnie poprawie czy też pogorszeniu? Przekonajmy się.

  ZATEM CO NOWEGO WZGLĘDEM POPRZEDNICH ROZWIĄZAŃ?

  Nowe zmiany mają być przede wszystkim pro-konsumenckie. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Cyfryzacji ich celem jest lepsza ochrona słabszej strony a zatem użytkownika/abonenta. Oprócz tego stanowią przygotowanie Polskiego systemu prawnego na pełne wdrożenie EKŁE. Przyjrzyjmy się zatem i omówmy poszczególne nowości:

  1. Pierwszą nowością jest w końcu wprowadzenie możliwości elektronicznego rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych. Jest to duże ułatwienie bo dotychczas nie było to regulowane co skutkowało najczęściej tym, że abonent musiał męczyć się z wypełnianiem i wysyłaniem papierowych dokumentów. Teraz wystarczającym będzie wysłanie operatorowi np. wiadomości email o konkretnej treści i umowa zostanie rozwiązana.
  2. Operatorów obarczono teraz nowym poprawionym obowiązkiem informacyjnym. Nie było bowiem dotąd przepisów, które nakazywałyby operatorowi konieczność poinformowania abonentów o tym, że zawarta przez nich umowa na czas nieokreślony uległa automatycznemu przedłużeniu. Teraz będą oni musieli to zrobić i to nie później niż na 30 dni przed upływem okresu zawarcia umowy. Jednocześnie wraz z powiadomieniem o automatycznym przedłużeniu bądą oni musieli poinformować abonenta o najkorzystniejszych dla niego pakietach taryfowych, które oferują. Wszystko to ma na celu zapewnienie abonentowi możliwości podjęcia bardziej świadomego wyboru czy chce pozostawać klientem danego operatora oraz wyeliminować ryzyko, że nieświadomy klient nagle budzi się z umową na czas nieokreślony dodatkowo obarczoną długim okresem wypowiedzenia.
  3. Osobno od powyższego dodano też obowiązek informowania klientów przez operatorów przynajmniej raz w roku o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych. Ponownie ma to na celu zapewnienie abonentowi możliwości podjęcia świadomego wyboru
  4. Dodatkowo by jeszcze lepiej informować klienta przepisy przewidują konieczność wprowadzenia przez operatora narzędzia, które umożliwi abonentowi bieżącą i faktyczną kontrolę nad tym jak wykorzystuje usługi i jakiej wysokości rachunek otrzyma. Jest to szczególnie przydatne w kwestii kontroli nad wykorzystaniem limitu danych w taryfach internetowych.
  5. Bardzo istotną zmianą jest także wprowadzenie po stronie abonenta uprawnienia do zachowania ciągłości usługi. Chodzi tu po prostu o to żeby w przypadku zmiany operatora nie nastąpiła przerwa w dostawie usługi tak jak ma to miejsce obecnie w telefonii komórkowej. Oczywiście wyjątkiem będą sytuacje gdzie będzie to niemożliwe. Dodatkowo abonent ma prawo do jednorazowego odszkodowania w przypadku niezachowania ciągłości usługi w wysokości ¼ sumy opłat miesięcznych za każdy dzień zwłoki przy czym prawo to aktualizuje się dopiero jeżeli niezachowanie ciągłości wynosi dłużej niż jeden dzień roboczy.
  6. Zreformowany zostanie urząd Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od 21 grudnia będzie o prowadzić platformę wymiany komunikatów między operatorami i dostawcami usług dostępu do Internetu celem umożliwienia skutecznego zachowania ciągłości usługi wspomnianej wyżej. Zaproponowane przepisy przewidują zatem wprowadzenie nowych uregulowań w zakresie prowadzonych przez Prezesa UKE postępowań selekcyjnych, dotyczących zasobów częstotliwości.
  7. Teraz już obligatoryjnie Prezes UKE będzie musiał określać wymogi bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej w ramach decyzji rezerwacyjnej. Ponadto będzie teraz musiał je konsultować z Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa. Ponadto precyzyjne wymagania nałożone przez niego na podmiot dysponujący daną częstotliwością będą automatycznie komplementarne z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. Wszystko to po to by zapewnić lepsze bezpieczeństwo sieci komunikacyjnych.
  8. Wprowadzono także przepisy umożliwiające podważenie dotychczas przeprowadzonych aukcji na częstotliwości niezbędne do wprowadzenia w Polsce sieci typu 5G. Powodowane jest to między innymi wątpliwościami prawnymi powstałymi po ogłoszeniu przez UKE informacji o zawieszeniu aukcji. Niestety wpłynie to najprawdopodobniej na spore opóźnienie we wprowadzaniu na rynek polski tej technologii.
  9. Oprócz tego znajdziemy tam mniejsze zmiany takie jak zagadnienia związane z usługami OTT (Over-the-top), czyli beznumerowej komunikacji interpersonalnej; transmisji stosowanej na potrzeby świadczenia usług komunikacji maszyna – maszyna lub usługę direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku) – wszystkie uregulowane po raz pierwszy.

  ZAKOŃCZENIE

  Projektowane zmiany zdecydowanie należy ocenić na plus ze względu na ich pro-konsumenckość. Niemniej ponownie sama ustawa zawiera mieszaninę sensownych i mniej sensownych rozwiązań. Należy zatem pilnie obserwować jak zareagują operatorzy w obliczu wskazanych wyżej, nowych obowiązków.

  5/5 - (liczba głosów: 5)