Monika Górska
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska Moniki, poświęcona analizie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie przewlekłości postępowania cywilnego, została wyróżniona III nagrodą w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione na WPiA w Poznaniu. 
 
Przed dołączeniem do RPMS dobywała doświadczenie w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu oraz kancelarii komorniczej. Obecnie uczestniczka kursu prawa nowych technologii (IT&TMT) prowadzonego przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Specjalizuje się w prawe własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ponadto, w obszarze jej zainteresowań leżą kwestie związane z prawem autorskim, nieuczciwą konkurencją i ochroną dóbr osobistych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) oraz Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

- Zobacz nasz zespół

Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek oraz jogi. W wolnym czasie lubi śledzić bieżące wydarzenia sportowe oraz spędzać czas w gronie przyjaciół.

W Kancelarii RPMS wpiera Klientów w procedurach związanych z rejestracją i ochroną znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, w tym także dokonywaniu cesji, zmian rejestrowych oraz postępowaniach spornych i sprzeciwowych. 

Ponadto doradza klientom w zakresie ochrony i zarządzania marką, a także przygotowuje opinie prawne, badania znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz strategie ochrony praw własności intelektualnej. Współpracuje z klientami i partnerami międzynarodowymi. 

Publikacje

Ostatni rok w liczbach
236

wszczętych postępowan sądowych

1963000 zł

wartość przekazanych spraw windykacyjnych

324

zakończonych spraw windykacyjnych