Karol Seweryn - radca prawny

Dział prawny

Karol Seweryn- Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 roku uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego i od tego czasu jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Od początku kariery zawodowej związany z poznańskim samorządem, w którym to świadczył usługi na rzecz Urzędu Miasta Poznania oraz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

W Kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z prawami rzeczowymi, w szczególności prawem nieruchomości i budowlanym, w tym również roszczeniami odszkodowawczymi wobec gminy związanymi z wywłaszczeniami, podziałami geodezyjnymi czy też roszczeniami wynikającymi z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Reprezentuje również Klientów Kancelarii RPMS w sprawach dotyczących procesu inwestycyjnego, w postępowaniach sądowo – administracyjnych, a także w zakresie sprawowania nadzoru nad spółkami prawa handlowego z ramienia właściciela spółki.

 

OSTATNI ROK W LICZBACH
0
wszczętych postępowań sądowych
0
wartość przekazanych spraw windykacyjnych
0
zakończonych spraw windykacyjnych
Translate »