Jagoda Maćkowiak

Studentka IV roku prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu.
Od początku studiów rozwija swoje zainteresowania naukowe jako aktywna członki Koła Naukowego Prawa Prywatnego “Sapere Aude”. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Koła.

W kancelarii RPMS zajmuje się prawem własności intelektualnej, w szczególności wspierając Klientów w zakresie rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

Prywatnie lubi aktywnie spędzać czas. Pierwsze miejsce wśród jej zainteresowań zajmuje taniec współczesny. Poza tym miłośniczka podróży, muzyki oraz koncertów.

- Zobacz nasz zespół