Grzegorz Puciato

Prawnik, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach pracy magisterskiej zastanawiał się nad zawiłościami amerykańskiego prawa umów względem prawa polskiego.

Od początku swojej przygody z prawem nastawiony na szeroko pojęty rozwój i pogłębianie swoich kompetencji zawodowych. Poza ukończeniem studiów na UAM w Poznaniu jest również słuchaczem podyplomowych studiów prawa pracy oraz praktykował w ramach Sądów Rejonowych w Poznaniu. Wielokrotnie nagradzany podczas międzynarodowych symulacji modelowego ONZ (MUN) oraz grupy G7 (MG7). Od 2021 roku regularnie publikuje artykuły dotyczące różnych aspektów prawa międzynarodowego.

Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu, zdobywanemu także podczas pracy w USA, mimo młodego wieku, posiada sporo praktycznej wiedzy i kreatywnie stosuje ją w praktyce celem tworzenia optymalnych rozwiązań dla Klientów.

- Zobacz nasz zespół

Prywatnie: w wolnym czasie grafik-hobbysta i autor profilu na ArtStation, w którym popularyzuje wiedzę prawną, psychologiczną i historyczną. Miłośnik kultur wschodu, geopolityki, rock ‘n’ rolla, psychologii i filozofii.

W Kancelarii RPMS zajmuje się prawem nowych technologii, prawem spółek, prawem pracy, a także szeroko pojętym e-commerce, wspierając Klientów w zakresie regulaminów, polityk prywatności, RODO oraz wdrażania specyficznych rozwiązań prawnych w innych krajach UE. Wspiera również procesy przekształcenia spółek oraz ich restrukturyzację w tym w aspektach podatkowych.

Publikacje

Ostatni rok w liczbach
236

wszczętych postępowan sądowych

1963000 zł

wartość przekazanych spraw windykacyjnych

324

zakończonych spraw windykacyjnych