|
7 marca 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 18 grudnia, 2023 o 12:53 | Czas na przeczytanie: 8 minut

Windykacja to szereg powiązanych ze sobą działań, które mają na celu dochodzenie roszczeń od dłużników. Słowo to ma negatywne konotacje, jednak sam proces niesie za sobą wiele korzyści dla zaangażowanych podmiotów, w tym jest niemal nieodzowny w prowadzeniu działalności gospodarczej. Proces windykacyjny można zdefiniować jako rodzaj negocjacji pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem lub jego przedstawicielem, zmierzający do wypracowania sposobu i terminu realizacji długu.

Windykacja może być prowadzona zarówno na etapie przedsądowym, jak i na drodze postępowania sądowego, a w razie uporczywego uchylania się od obowiązku spłaty, działania zmierzające do odzyskania długu, mogą zostać przekazane na drogę postępowania egzekucyjnego. Wyróżnia się więc dwa główne rodzaje windykacji – windykację polubowną (miękką) oraz windykację sądową (twardą). Wskazane rodzaje windykacji różnią się od siebie sposobem i podstawą prawną prowadzenia działań, ich zakresem oraz kosztami. 


Filip Nowaczyk
APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: Sprawy sporne i sądowe. Windykacja polubowna i sądowa.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *