Windykacja

Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (windykacji należności), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przedsądowej oraz windykacji sądowej i komorniczej.

Nasz zespół zapewnia profesjonalną i skuteczną obsługę klientów zmierzającą do zapewnienia terminowego spływu należności, z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z dłużnikami.

Oferta Kancelarii Prawnej RPMS w zakresie windykacji długów jest kierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń okazało się nieskuteczne.

Na podstawie dokładnej weryfikacji każdej przekazanej sprawy zostanie przygotowana procedura windykacyjna, w oparciu o którą zostaną następnie podjęte czynności faktyczne i prawne w celu odzyskania długu. Przekazując swoją sprawę do wyspecjalizowanej Kancelarii Prawnej masz pewność, że podejmowane w Twoim imieniu czynności będą legalne oraz skutecznie wykorzystają wszelkie dostępne narzędzia prawne w celu skutecznej windykacji Twoich należności.

Sam proces windykacji długów składa się z dwóch etapów:

– Windykacji polubownej, w ramach której podejmowane są czynności zmierzające do ściągnięcia należności z poszanowaniem relacji z Klientem – dłużnikiem;

– Windykacji sądowej, a następnie komorniczej – jako ostatecznej formy, której celem jest skuteczne odzyskanie należności.

Windykacja należności prowadzona przez Kancelarię RPMS zwiększy stopień zaufania, usprawni relacje z niesolidnymi kontrahentami oraz sprawi, że terminowy spływ należności stanie się normą, bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.

Ile kosztują działania windykacyjne prowadzone przez Kancelarię Prawną RPMS ? Wycena windykacji długu jest niezwykle prosta – wypełnij poniższy formularz i sprawdź na jakich zasadach odzyskamy Twoją wierzytelność !

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • weryfikację, monitoring i optymalizację stosowanych przez Klienta procedur związanych z procesem windykacyjnym, zmierzających do poprawy oraz zapewnienia maksymalnej efektywności pozyskiwania należności.
  • świadczenie usług z zakresu miękkiej (przedsądowej) i twardej (sądowej) windykacji, w ramach której prowadzone są negocjacje z dłużnikami w celu polubownego odzyskania należności, a w przypadku braku współpracy – pełna obsługa w postepowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

Case Study

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w reorganizacji działów posprzedażowych / windykacyjnych i/lub przejęcia tej części kontaktów z kontrahentami do własnego działu windykacyjnego, zapewniając skuteczny wzrost spływu należności dla Klientów Kancelarii.

 

Wdrażając kompleksowe rozwiązania w zakresie optymalizacji tej części funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przejmując kontakty z nierzetelnymi klientami, jesteśmy w stanie zagwarantować realny wzrost rentowności*.

 

Nasza skuteczność dochodzenia roszczeń oraz zwiększenia rentowności jest potwierdzona.

 

*w przypadku Klientów niekorzystających z w/w usług.

Wzrost spływu Klienta z branży marketingu internetowego.
Reorganizacja wdrożona w czerwcu 2017 r.

Wzrost spływu Klienta z branży IT.
Reorganizacja wdrożona w sierpniu 2015 r.

Formularz kontaktowy