Prawo turystyczne

Prawo turystyczne 鈥 odszkodowanie i zado艣膰uczynienie za zmarnowany urlop

Pok贸j z widokiem na 艣mietnik, zamiast z widokiem na morze? Obni偶ony standard hotelu, bo w tym wskazanym w umowie i op艂aconym zabrak艂o miejsc? Cz臋sto dopiero po przylocie do miejsca wypoczynku okazuje si臋, 偶e to, co skrupulatnie zapisano w papierowej wersji umowy, nie znajduje 偶adnego odzwierciedlenia w rzeczywisto艣ci. Zamiast wakacyjnego relaksu zyskujemy wi臋c nerwy, stres i narastaj膮c膮 frustracj臋 鈥 to nie tak mia艂y wygl膮da膰 wyczekane wakacje. Oczywistym wydaje si臋 wtedy dochodzenie przez klient贸w odszkodowania za zmarnowany urlop.

Wi臋kszo艣膰 turyst贸w nie zdaje sobie jednak sprawy, 偶e niezale偶nie od odszkodowania, przys艂uguje im r贸wnie偶 zado艣膰uczynienie za zmarnowany urlop, b臋d膮ce rekompensat膮 pieni臋偶n膮 za doznan膮 krzywd臋, wynikaj膮c膮 z negatywnych prze偶y膰 zwi膮zanych z innym ni偶 zaplanowany przebiegiem wypoczynku.

Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wsp贸lnicy kompleksowo 艣wiadczy us艂ugi z zakresu dochodzenia odszkodowania i zado艣膰uczynienia za zmarnowany urlop. Z powodzeniem wspieramy naszych Klient贸w w walce o swoje prawa, pomagaj膮c w ni偶ej wymienionych zakresach:

  • pomoc prawna w zakresie sporz膮dzenia reklamacji w przedmiocie 艣wiadczenia us艂ug turystycznych,
  • prowadzenie negocjacji ugodowych z biurami podr贸偶y,
  • reprezentacja klient贸w biur podr贸偶y w post臋powaniach przeds膮dowych, s膮dowych i egzekucyjnych,
  • prowadzenie post臋powa艅 przed s膮dami cywilnymi, organami ochrony konsument贸w.

Odszkodowanie czy zado艣膰uczynienie za zmarnowany urlop 鈥 co mi si臋 nale偶y?

Zgodnie z art. 14 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powi膮zanych us艂ug turystycznych, zmieniaj膮ca rozporz膮dzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektyw臋 Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylaj膮ca dyrektyw臋 Rady 90/314/EWG:

鈥濸a艅stwa cz艂onkowskie zapewniaj膮, by podr贸偶ny by艂 uprawniony do odpowiedniej obni偶ki ceny za ka偶dy okres, w trakcie kt贸rego wyst臋powa艂a niezgodno艣膰, chyba 偶e organizator udowodni, 偶e odpowiedzialno艣膰 za niezgodno艣膰 mo偶na przypisa膰 podr贸偶nemu. Podr贸偶ny jest uprawniony do otrzymania od organizatora rekompensaty za wszelkie szkody, kt贸rych podr贸偶ny dozna艂 w wyniku jakiejkolwiek niezgodno艣ci. Podr贸偶ny otrzymuje rekompensat臋 bez zb臋dnej zw艂oki鈥

Jego implementacj臋 do prawa polskiego stanowi art. 50 Ustawy o imprezach turystycznych i powi膮zanych us艂ugach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 z p贸藕n. zm.).

Podr贸偶nemu przys艂uguje obni偶ka ceny za ka偶dy okres, w trakcie kt贸rego stwierdzono niezgodno艣膰, chyba 偶e zosta艂a ona spowodowana wy艂膮cznym dzia艂aniem lub zaniechaniem podr贸偶nego.

聽Podr贸偶nemu przys艂uguje odszkodowanie lub zado艣膰uczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, kt贸rych dozna艂 w wyniku niezgodno艣ci. Organizator turystyki niezw艂ocznie wyp艂aca odszkodowanie lub zado艣膰uczynienie.

Podr贸偶nemu nie przys艂uguje odszkodowanie lub zado艣膰uczynienie za niezgodno艣膰 w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, 偶e:

1) win臋 za niezgodno艣膰 ponosi podr贸偶ny;

2) win臋 za niezgodno艣膰 ponosi osoba trzecia, niezwi膮zana z wykonywaniem us艂ug turystycznych obj臋tych umow膮 o udzia艂 w imprezie turystycznej, a niezgodno艣ci nie da艂o si臋 przewidzie膰 lub unikn膮膰;

3) niezgodno艣膰 zosta艂a spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okoliczno艣ciami.

Roszczenia, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, przedawniaj膮 si臋 z up艂ywem 3 lat.

Odszkodowanie a zado艣膰uczynienie

Odszkodowanie i zado艣膰uczynienie to zupe艂nie odmienne instytucje, cz臋sto jednak bywaj膮 mylone. Aby m贸c skutecznie dochodzi膰 roszcze艅 od organizatora wycieczki turystycznej nale偶y wiedzie膰 komu i w jakim przypadku nale偶y si臋 odszkodowanie, a kiedy z kolei mo偶emy liczy膰 na zado艣膰uczynienie.

Istot膮 zado艣膰uczynienia jest zrekompensowanie szkody niemaj膮tkowej, podczas gdy odszkodowania 鈥 szkody maj膮tkowej. Zdefiniowanie tego drugiego rodzaju uszczerbku jest stosunkowo proste: jest to ka偶dy ubytek w stanie posiadania, obejmuj膮cy zar贸wno straty, jakie poni贸s艂 poszkodowany, jak i utracone korzy艣ci wi臋c np. konieczno艣膰 wynaj臋cia pokoju w innym hotelu wobec niespe艂niania obiecanych standard贸w w hotelu zapewnionym przez biuro podr贸偶y. Odszkodowanie mo偶e r贸wnie偶 wynika膰 z faktu, 偶e ze wzgl臋du na ni偶szy standard obs艂ugi ni偶 oczekiwali艣my, zap艂acili艣my za wakacje wi臋cej ni偶 powinni艣my.

Szkoda niemaj膮tkowa jest trudniejsza do okre艣lenia, jest to bowiem b贸l (cierpienie fizyczne) lub cierpienie psychiczne, kt贸rych przyczyn膮 jest zmarnowany urlop oraz stres zwi膮zany ze zdarzeniami, jakie spotka艂y nas w trakcie wakacji. Katalog tych zdarze艅 jest otwarty, mo偶e by膰 to wi臋c zatrucie niskiej jako艣ci jedzeniem w hotelu, niski standard pokoju lub obs艂ugi etc.

Zado艣膰uczynienie pieni臋偶ne nale偶ne jest聽za doznany przez podr贸偶uj膮cego uszczerbek niemaj膮tkowy, czyli聽w istocie za krzywd臋, kt贸r膮 ponios艂a osoba, kt贸ra wykupi艂a wycieczk臋 w biurze podr贸偶y, licz膮c na korzy艣ci niematerialne z podr贸偶y takie jak relaks, kt贸rych nie dozna艂a skutkiem niedotrzymania warunk贸w umowy przez organizatora. Jest to zatem聽krzywda zwi膮zana z niewywi膮zaniem si臋 przez biuro turystyki z umowy o 艣wiadczenie us艂ug turystycznych, ale pozostaj膮ca w subiektywnej sferze uczy膰 i wra偶e艅, niemaj膮ca charakteru maj膮tkowego.

Szkody maj膮tkowe

Inn膮 kwesti膮 pozostaj膮 szkody maj膮tkowe, kt贸re poni贸s艂 podr贸偶uj膮cy w wyniku niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy o imprez臋 turystyczn膮, za kt贸re nale偶ne jest聽odszkodowanie.聽

Podr贸偶nemu nie przys艂uguje odszkodowanie lub zado艣膰uczynienie za niezgodno艣膰 w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, 偶e:

1) win臋 za niezgodno艣膰 ponosi podr贸偶ny;

2) win臋 za niezgodno艣膰 ponosi osoba trzecia, niezwi膮zana z wykonywaniem us艂ug turystycznych obj臋tych umow膮 o udzia艂 w imprezie turystycznej, a niezgodno艣ci nie da艂o si臋 przewidzie膰 lub unikn膮膰;

3) niezgodno艣膰 zosta艂a spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okoliczno艣ciami.

Wakacje przebiegaj膮 niezgodnie z zawart膮 umow膮

Nale偶y pami臋ta膰 o tym, 偶e je艣li us艂uga turystyczna jest wykonywana niezgodnie z umow膮, to podr贸偶uj膮cy powinien niezw艂ocznie, w miar臋 mo偶liwo艣ci jeszcze w trakcie trwania imprezy turystycznej, zawiadomi膰 o tym organizatora. Je偶eli kt贸rakolwiek z us艂ug nie jest wykonywana zgodnie z umow膮, organizator powinien usun膮膰 t臋 niezgodno艣膰, chyba 偶e oka偶e si臋, 偶e jest to niemo偶liwe albo wi膮偶e si臋 z kosztami, kt贸re s膮 niewsp贸艂miernie wysokie do zakresu niezgodno艣ci i warto艣ci us艂ug turystycznych, kt贸rych dotycz膮. Je偶eli organizator turystyki nie usunie niezgodno艣ci w rozs膮dnym terminie wyznaczonym przez podr贸偶nego, podr贸偶ny mo偶e dokona膰 tego sam i wyst膮pi膰 o zwrot poniesionych, niezb臋dnych wydatk贸w. Podr贸偶ny nie jest zobowi膮zany do wyznaczenia terminu, je偶eli organizator odm贸wi usuni臋cia niezgodno艣ci lub gdy z okoliczno艣ci wynika, 偶e niezgodno艣膰 powinna by膰 usuni臋ta niezw艂ocznie.

Niedope艂nienie przez podr贸偶nego obowi膮zku zawiadomienia organizatora w sytuacji, gdy takie zawiadomienie pozwoli艂oby unikn膮膰 szkody lub j膮 ograniczy膰, jest uznawane za przyczynienie si臋 poszkodowanego (art. 362 KC) i mo偶e prowadzi膰 do obni偶enia wysoko艣ci nale偶nego odszkodowania.

艢wiadczenia zast臋pcze 鈥 kiedy biuro podr贸偶y mo偶e je wykona膰?聽

Organizator turystyki, kt贸ry w czasie trwania imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w聽umowie us艂ug stanowi膮cych istotn膮 cz臋艣膰 tej imprezy jest obowi膮zany, bez obci膮偶ania podr贸偶nego dodatkowymi kosztami, wykona膰 w ramach tej imprezy odpowiednie 艣wiadczenia zast臋pcze.

Je偶eli jako艣膰 艣wiadcze艅 zast臋pczych jest ni偶sza od jako艣ci us艂ugi okre艣lonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki powinien dokona膰 odpowiedniego obni偶enia jej ceny.聽

Podr贸偶ny mo偶e odrzuci膰 zaproponowane 艣wiadczenia zast臋pcze tylko wtedy, gdy nie s膮 one por贸wnywalne z tym, co zosta艂o uzgodnione w umowie o udzia艂 w imprezie turystycznej lub je偶eli przyznana obni偶ka ceny jest nieodpowiednia.

Je偶eli nie jest mo偶liwe zaproponowanie 艣wiadcze艅 zast臋pczych lub podr贸偶ny je odrzuci, w贸wczas podr贸偶ny jest uprawniony do uzyskania obni偶enia ceny, odszkodowania lub zado艣膰uczynienia.

Obni偶ka ceny, odszkodowanie, zado艣膰uczynienie

bni偶ka ceny przys艂uguje podr贸偶nemu za ka偶dy okres, w trakcie kt贸rego stwierdzono niezgodno艣膰, chyba 偶e niezgodno艣膰 zosta艂a spowodowana wy艂膮cznym dzia艂aniem lub zaniechaniem podr贸偶nego. 呕膮dana kwota musi by膰 zatem uzale偶niona od rodzaju i stopnia niezgodno艣ci oraz od czasu trwania niezgodno艣ci. Podr贸偶ny mo偶e 偶膮da膰 obni偶enia ceny w przypadku np. zakwaterowania w hotelu o standardzie ni偶szym od op艂aconego.聽

Podr贸偶nemu przys艂uguje odszkodowanie lub zado艣膰uczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, kt贸rych dozna艂 w wyniku niezgodno艣ci. Organizator turystyki powinien niezw艂ocznie wyp艂aci膰 odszkodowanie lub zado艣膰uczynienie. Ustawa nie zawiera kompleksowej regulacji zasad odpowiedzialno艣ci odszkodowawczej w razie niewykonania umowy o udzia艂 w imprezie turystycznej. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie o imprezach turystycznych i powi膮zanych us艂ugach turystycznych nale偶y stosowa膰 odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.聽

Odszkodowanie przys艂uguje za szkod臋 maj膮tkow膮. Obejmuje zar贸wno rzeczywi艣cie wyrz膮dzon膮 szkod臋, czyli straty, kt贸re poni贸s艂 poszkodowany jak i utracone korzy艣ci. Dla powstania odpowiedzialno艣ci biura podr贸偶y (organizatora podr贸偶y) za szkod臋 wyrz膮dzon膮 klientowi musz膮 istnie膰 鈥 tak jak w ka偶dym stosunku prawnym 鈥 og贸lne przes艂anki odpowiedzialno艣ci. Musi by膰 szkoda poniesiona przez uczestnika wycieczki (lub osoby bliskie po艣rednio poszkodowane na skutek jego 艣mierci), wynikaj膮ca z niewykonania lub nienale偶ytego wykonania zobowi膮zania b膮d藕 czynu niedozwolonego oraz musi istnie膰 pomi臋dzy t膮 szkod膮 a zdarzeniem prawnym, za kt贸re prawo czyni dan膮 osob臋 odpowiedzialn膮 鈥 normalny zwi膮zek przyczynowy. Na poszkodowanym spoczywa ci臋偶ar dowodu: zdarzenia, szkody oraz zwi膮zku przyczynowego.

聽聽聽 Strony mog膮 ograniczy膰 w umowie o udzia艂 w imprezie turystycznej zakres odszkodowania, jakie ma zosta膰 wyp艂acone przez organizatora turystyki w razie niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy. Ograniczenie to nie mo偶e jednak dotyczy膰 szkody na osobie lub szkody spowodowanej umy艣lnie lub w wyniku niedbalstwa. Ponadto ograniczenie przyj臋te w umowie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 trzykrotno艣膰 ceny ca艂kowitej imprezy turystycznej.

Translate 禄