Podatki

Wierzymy, że wypracowywanie zindywidualizowanych, efektywnych, a w konsekwencji optymalnych rozwiązań, zapewni odpowiednie zabezpieczenie podatkowe naszych Klientów, jak również doprowadzi do pełnego wykorzystania udostępnionych narzędzi prawno – podatkowych.

 

Dzięki doświadczonej kadrze oraz wypracowanej metodologii w ramach wykonywania due dilligence jesteśmy w stanie świadczyć usługi dopasowane do potrzeb Klienta, uwzględniając charakterystykę działalności, cele biznesowe oraz możliwości organizacyjno – finansowe.

 

Naszą siłą jest wzajemnie uzupełniająca się wiedza specjalistów – doradców podatkowych z kwalifikacjami zawodowych prawników, jak i również analityków, doradców gospodarczych oraz finansowych.

Szczegółowy zakres usług:

 1. Bieżące doradztwo podatkowe:
  • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz kompleksowe wsparcie Klienta
  • sporządzanie pisemnych opinii i memorandów podatkowych
  • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
  • dedykowane szkolenia
  • bieżące doradztwo podatkowe
 2. Audyt podatkowy lub due diligence w obszarze podatkowym:
  • weryfikacja prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych;
  • due diligence
 3. Postępowanie podatkowe i sądowe:
  • nadzór i weryfikacja czynności organów podatkowych, dokonywanych w ramach kontroli skarbowej i podatkowej
  • sporządzanie odwołań do organów wyższej instancji oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentacja Klientów przed organami podatkowymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przygotowywanie strategii na okoliczność postępowania podatkowego
 4. Ceny transferowe:
  • przygotowanie dokumentacji podatkowych
  • wdrożenie polityki cen transferowych
  • benchmarking study
  • audyt w zakresie ryzyka cen transferowych
  • szkolenia z cen transferowych
  • wsparcie w przypadku kontroli podatkowych
Skontaktuj się z Nami

i sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Formularz kontaktowy