RODO

Kancelaria oferuje pełną i bieżącą obsługę zmierzającą do zapewnienia przestrzegania przez Klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych, w szczególności ochroną danych osobowych uwzględniających aktualne normy prawne (RODO 2018). Merytoryczne wsparcie ze strony pracowników Kancelarii pozwala poznać, zrozumieć, a następnie wdrożyć procedury zmierzające do pełnej ochrony przetwarzanych danych.

 

W ramach zleconej usługi klient otrzymuje dostęp do oddelegowanego pracownika kancelarii do nadzorowania wdrożenia w/w dokumentacji, w tym odpowiadającego na pytania czy wątpliwości klienta, jak również możliwość skorzystania ze współpracujących specjalistów z zakresu zabezpieczeń technicznych w infrastrukturze IT Klienta.

W ramach świadczonych usług z zakresu RODO Kancelaria oferuje w szczególności:

 1. Prowadzenie audytów w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm, w tym uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”;
 2. Pełne wdrożenie zasad ochrony danych osobowych (RODO) w Twoim przedsiębiorstwie.

Pakiet RODO

Indywidualnie przygotowana, pełną dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodnych z RODO obejmująca:

a) Dokumentację wewnętrzną, w tym:

 • Politykę ochrony danych osobowych wraz z załącznikami;
 • Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi wraz z załącznikami;
 • Wytyczne w zakresie przetwarzania danych osobowych – dokument zawierający skrócony opis procedur zawartych w dok. ad 1 i 2 powyżej, w celu udostępnienia wdrożenia sugerowanych zmian w strukturach.
 • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

b) Wzory do wykorzystania wraz z wytycznymi:

 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
 • wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 • wzór oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentami z zakresu ochrony danych osobowych,
 • oświadczenia o przestrzeganiu ochrony danych osobowych oraz ustalonych procedur;
 • wzór rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
 • wzór rejestru kategorii przetwarzania danych;
 • wykaz stosowanych klauzul zgód;
 • wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych – kandydat do pracy;
 • wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych – pracownik;
 • wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych – dla celów marketingu;
 • wzór klauzuli informacyjnej dla pracownika;
 • wzór klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy;
 • wzór klauzuli informacyjnej dla klienta/konsumenta;
 • wykaz stosowanych klauzul informacyjnych wraz ze wzorem oświadczenia o poinformowaniu;
 • wzór zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych;

cena: od 800,00 zł netto

Skontaktuj się z Nami

i sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Formularz kontaktowy