|
3 marca 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 18 grudnia, 2023 o 12:55 | Czas na przeczytanie: 8 minut

Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost zapotrzebowania na instrumenty prawne mające zagwarantować bezpieczeństwo socjalne osób starszych. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie własnych interesów w przyszłości jest umowa dożywocia, która wraz ze zmianą struktury demograficznej społeczeństwa coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. W ramach takiej umowy  właściciel nieruchomości przenosi własność nieruchomości na inny podmiot w zamian otrzymując dożywotnie utrzymanie.

Od chwili zawarcia umowy dożywocia zbywcę nieruchomości nazywa się dożywotnikiem, natomiast nabywcę zobowiązanym z tytułu umowy dożywocia. Na gruncie obowiązujących przepisów, prawo dożywocia jest prawem niezbywalnym i nie podlega dziedziczeniu, a sama umowa jest kwalifikowana jako odpłatna, gdyż każda ze stron nabywa w jej ramach określone prawa w postaci prawa do nieruchomości, bądź to zabezpieczenia środków do życia. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w przypadku braku spadkobierców lub chęci zabezpieczenia wybranych przez siebie spadkobierców przed ryzykiem zapłaty zachowku.


Filip Nowaczyk
APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: Sprawy sporne i sądowe. Windykacja polubowna i sądowa.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *