Marcin Staniszewski
|
15 czerwca 2021
Spis treści

Termin „tokenizacja” zdobywa ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. W wyniku globalnej pandemii i inflacji z nią związanej, zaufanie do banków i funduszów inwestycyjnych spada. Przedsiębiorcy zaczynają poszukiwać rozwiązań pozwalających ominąć tego typu instytucje. Taką możliwość oferuje tokenizacja, czyli oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji.

Na czym polega cyfryzacja biznesu poprzez tokenizację? Jak stworzyć token i czy może on posłużyć jako narzędzie do windykacji? Rozważania rozpoczniemy od krótkiego objaśnienia samej tokenizacji.

Co to znaczy „stokenizować”?

Tokenizacja jest możliwa dzięki technologii blockchain. Blockchain to zdecentralizowana baza danych, technologia służąca do gromadzenia danych. Ze względu na swój charakter, łańcuch bloków jest często nazywany technologią rozdystrybuowanych rejestrów. Dane do rejestru dodawane są według określonych zasad, a każdy wpis jest połączony z poprzednim. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech blockchaina jest to, że raz wpisane do niego dane są praktycznie nieusuwalne i niezmienialne. 

Tokenizacja jest formą przekształcania wartości w zasoby cyfrowe, jednym z większych obecnie światowych trendów wśród zwolenników stosowania nowych technologii. Sama cyfryzacja np. w pracy księgowych nie jest na świecie ani w Polsce niczym nowym. Korzystanie z programów komputerowych w księgowości czy operacjach finansowych, elektroniczne dokumenty, e-faktury i podpisy elektroniczne czy przechowywanie dokumentów w chmurze obliczeniowej to już codzienność dla wielu firm, nie tylko z sektora IT.

Czym jest token?

Pojęcie tokena jest bardzo szerokie. W kontekście blockchaina token może być wszystkim, co cyfrowo da się do niego przenieść. Uogólniając, token to wszystko, co jest śledzone lub jest przedmiotem transakcji na blockchainie, choć w większości kontekstów pojęcie tokena odnosi się do tokena natywnego (np. bitcoin dla sieci Bitcoin lub Ether dla sieci Ethereum) lub do zasobu cyfrowego zdefiniowanego przez inteligentny kontrakt, który implementuje jeden ze standardów tokenów.

Token może być cyfrową reprezentacją aktywa – reprezentacją wartości w świecie cyfrowym.

Tokeny dzielimy przede wszystkim na tokeny zamienne (a wśród nich tokeny płatnicze, użytkowe i bezpieczeństwa) oraz niezamienne. Więcej o rodzajach tokenów przeczytacie TUTAJ.

Token może być:

  • Znakiem legitymacyjnym , czyli cyfrowym odwzorowaniem określonych zbywalnych praw majątkowych. Wówczas token potwierdza prawo, jakie przysługuje jego posiadaczowi.
  • Cyfrowym prawem własności do rzeczy:
    • cyfrowych lub,
    • stacjonarnych np. nieruchomości;
  • akcją,
  • prawem do akcji.

Cyfryzacja biznesu poprzez tokenizację

Po co tokenizować biznes? Za przeniesieniem tradycyjnego modelu biznesowego do strefy cyfrowej przemawia transparentność, jawność i wiarygodność, które zapewnia łańcuch bloków. Danymi przechowywanymi na blockchainie nie da się manipulować, są ogólnodostępne i wiarygodne.

Obserwując rozwój nowych technologii i ich implementację w rzeczywistości biznesowej, można wnioskować, że nadszedł czas na popularyzację technologii blockchain i opartych na niej tokenów. Ciągle jednak wiele firm zadaje w tej materii więcej pytań, niż otrzymuje odpowiedzi, co hamuje rozwój. Przyjrzymy się zatem, jak blockchain wpływa na relacje biznesowe.

Tokenizacja biznesu opiera się na tworzeniu tokenów ściśle połączonych z konkretnym projektem. Proces tokenizacji, w którego trakcie przenosi się wartość przedsięwzięcia na token, może posłużyć jako narzędzie do upraszczania i automatyzacji procesów w przedsiębiorstwie oraz być metodą jego finansowania.

Przykłady na tokenizację można mnożyć w nieskończoność. Stokenizować da się wszelkiego rodzaju aktywa, a więc: dzieła sztuki, nieruchomości, pomysły, produkty, a nawet osoby. Poświęćmy chwilę uwagi najciekawszym  z obszarów objętych tokenizacją na całym świecie.

Tokenizacja aktywów

O tokenizacji aktywów, w tym wzbudzającej emocje akcji toknenizacji whisky pisaliśmy już TUTAJ. Inną kategorią często  tokenizowanych aktywów są nieruchomości. Proces ten zyskuje coraz większą popularność, cechuje się bowiem m.in. szybkością transakcji, brakiem pośredników, bezpieczeństwem i przejrzystością transakcji. Proces polega na emisji tokenów na Blockchainie, a następnie przypisaniu ich do konkretnej nieruchomości. Co istotne, tokenizacja może dotyczyć nieruchomości już istniejącej lub dopiero powstającej. Token może również reprezentować udział w nieruchomości.

Finansowanie przedsięwzięcia: ICO i STO

Tokenizacja z powodzeniem jest wykorzystywana do ICO i STO, będących formami pozyskiwania kapitału. Wyemitowanie własnego tokena to większa kontrola wpływów.

ICO (Initial Coin Offering), czyli jedna z coraz bardziej popularnych metod pozyskiwania kapitału w postaci kryptowalut lub tokenów, jest wykorzystywana do finansowania przedsięwzięć, najczęściej typu startup, do zbiórek crowdfundingowych. W tym wypadku użytkowników motywuje obietnica zysku związanego z rozwojem projektu.

STO (Security Token Offering) jest często nazywana bezpieczniejszą alternatywą dla ICO i polega na tym samym, z tą różnicą, że w przypadku ICO emitowane są tokeny oparte na konkretnych, rzeczywistych aktywach.

Korzystanie z ICO i STO pozwala przedsiębiorcy na zebranie dużej ilości środków w krótkim czasie, przy jednoczesnym ominięciu skomplikowanych procedur nieuniknionych przy postępowaniu przed instytucjami nadzorującymi dopuszczenie do obrotu giełdowego. Tokenizacja jest nową, ciekawą i prosperującą formą pozyskiwania kapitału dla inwestorów i emitentów.

Inwestowanie w sztukę za pomocą tokenów NFT

Do inwestowania w dobra materialne i niematerialne najlepiej nadają się tokeny NFT (non-fungible tokens), czyli tokeny niezamienne, które rewolucjonizują obecnie rynek dzieł sztuki, szczególnie tej cyfrowej. Każdy token NFT jest unikatowy, przedstawia niewymienialną wartość. Kupując cyfrowe dzieło np. plik graficzny, nabywca otrzymuje token NFT, reprezentujący prawo własności. Tokenizacja przełamuje barierę wysokiego progu wejścia również na rynku dzieł sztuki. Ze względu na unikatowość, tokeny niewymienne mogą reprezentować udział w prawach do dzieła sztuki, co pozwala na inwestowanie w część dzieła. Domy aukcyjne i artyści zaczynają dopuszczać taką formę inwestowania w sztukę zarówno materialną, jak i niematerialną. Jedna z pierwszych takich akcji dotyczyła w 2018 r. dzieła Andy’ego Warchola „14 Small Electric Chairs”. Za pośrednictwem platformy Maecenas wystawiono wówczas na aukcję 49% udziałów-tokenów w obrazie. Licytacja odbyła się z użyciem kryptowalut i smart kontraktów, a wzięło w niej udział aż ponad 800 osób.

Pierwsza aukcja całkowicie stokenizowanego dzieła została przeprowadzona przez Dom aukcyjny Christie’s w 2018 r. Ostatnim wielkim tego typu wydarzeniem było sprzedanie  za prawie 70 mln USD elektronicznego kolażu dzieł artysty posługującego się pseudonimem Beeple pt:. „The first 5000 Days”.

Jak stokenizować swój biznes?

Chcąc tworzyć własne tokeny, na samym początku należy poważnie zastanowić się, do czego mają służyć i jaką funkcję w projekcie spełniać. To twórca nadaje tokenom ich indywidualny charakter. Jeżeli chcemy posługiwać się tokenami w celu zebrania funduszy, określmy, na co i ile tych funduszy potrzebujemy.

Niezwykle istotne przy procesie przenoszenia swojego biznesu lub jego części do sfery digitalnej są kwestie prawne takie jak wybór rodzaju tokenizacji i prawnej formy emisji. Należy zastanowić się, czy wybieramy ICO, które nie gwarantuje nabywcy żadnych praw własnościowych czy STO, które zabezpiecza nabywcę, ponieważ jest cyfrowym odzwierciedleniem aktywa.

Przedsiębiorca, decydując się na tokenizację, powinien opracować m.in. indywidualną procedurę AML, czyli procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedurę KYC, czyli procedurę dotyczącą identyfikacji klientów.

Niezbędne jest również posiadanie Białej Księgi, czyli raportu, w którym przedsiębiorca analizuje produkt czy usługę od strony technologicznej i prawnej oraz opisuje projekt i przyszłe plany co do niego.

Sam proces tworzenia tokenów wymaga odpowiednich rozwiązań technologicznych. Najczęściej, aby pozwolić inwestorom faktycznie nabywać tokeny, przedsiębiorca będzie musiał stworzyć służący temu celowi dedykowany serwis internetowy.

Token może reprezentować najróżniejsze rodzaje aktywów od tych materialnych, poprzez akcje, obligacje aż po instrumenty finansowe. Tokenizacja wzbudza wśród przedsiębiorców coraz więcej emocji. Może być ona szczególnie atrakcyjna dla tych, którzy poszukują alternatywnych metod finansowania przedsięwzięć. Takie rozwiązanie pozwala szybciej i łatwiej zebrać fundusze.

FAQ

To zależy przede wszystkim od tego, czemu tokenizacja ma służyć. Niewątpliwie, tokenizacja biznesu może przynosić przedsiębiorcy niemałe korzyści, np. w kwestii możliwości pozyskania dodatkowego finansowania, niemniej jednak z tokenizacją biznesu związane są też określone obowiązki, zatem przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu takiego przedsięwzięcia dobrze jest skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Teoretycznie żaden z przepisów szczególnych nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku korzystania z usług radcy prawnego czy adwokata podczas emisji tokenów. Nie ulega jednak wątpliwości, że tokenizacja biznesu to trudny proces, zatem aby uniknąć błędów, warto zapewnić przedsiębiorstwu opiekę kancelarii prawnej.

Przede wszystkim tokenizacja stwarza przedsiębiorcy możliwość zebrania dużej ilości nowych funduszy w krótkim czasie, jednocześnie omijając skomplikowane procedury konieczne do przejścia przy tzw. wchodzeniu na giełdę (chodzi tutaj o procedury przed organami nadzorującymi rynki finansowe).


Może Ciebie zainteresować również:


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 5)