|
8 lipca 2024 | Czas na przeczytanie: 10 minut

Przetwarzając dane osobowe, administrator jest zobowiązany do wskazania przynajmniej jednej spośród wskazanych w rozporządzeniu RODO podstaw legalizujących takie działanie. Jedną z tych podstaw jest prawnie uzasadniony interes administratora wymagające ochrony danych osobowych. Czy tę przesłankę można traktować jako uniwersalne przyzwolenie na przetwarzanie danych, a jeśli nie, jak należy ją rozumieć? Czym – w kontekście podstaw legalizujących przetwarzanie danych osobowych – jest prawnie uzasadniony interes administratora?


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *