Rezygnacja z PPK

JAK ZREZYGNOWAĆ Z PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)?

Czy udział w PPK jest obowiązkowy?

Pracownicze programy kapitałowe są dla pracowników dobrowolne.

Pracownik w wieku 18 – 54 lat do programu PPK jest jednak kwalifikowany automatycznie, co znaczy, że staje się jego uczestnikiem bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań, np. zapisania się. Z kolei pracownicy w wieku 55 – 70 lat będą zawierali umowę o prowadzenie rachunku w ramach PPK na swój wniosek (nie automatycznie).

A więc jeżeli pracownik zdecydował, że nie chce uczestniczyć w PPK od początku lub w trakcie oszczędzania na emeryturę, powinien swoją decyzję zakomunikować pracodawcy.

Zrezygnować możne w każdej chwili – jeszcze przed uruchomieniem PPK u pracodawcy, a także po rozpoczęciu oszczędzania.

Kancelaria - Poznań

Jak wypełnić deklarację rezygnacji z PPK ?

Złożenie pisemnej rezygnacji wiąże się z podpisaniem i dostarczeniem do pracodawcy formularza rezygnacji z PPK, który jest wzorem opracowanym przez ministerialne rozporządzenie. Wymagana jest forma pisemna (własnoręczny podpis pracownika).

Sama treść deklaracji to zasadniczo dwie części:

– część ogólna dot. danych pracownika i pracodawcy

– część zasadnicza dot. oświadczeń pracownika co do jego wiedzy o skutkach rezygnacji z PPK.

Druk deklaracji rezygnacji można pobrać ze strony: https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html, aczkolwiek zawsze warto skonsultować tryb i sposób rezygnacji z PPK, w szczególności poprzez podmioty zajmujące się wdrożeniem PPK lub jego obsługą w przedsiębiorstwie.

Po złożeniu przez pracownika pracodawcy deklaracji  rezygnacji, pracodawca ma termin do 7 dni na poinformowanie instytucji finansowej prowadzącej rachunek dla pracownika o rezygnacji pracownika z uczestnictwa w programie, a jeżeli rezygnacja miała miejsce już na początku, pracodawca tego pracownika wyklucza z umowy o przystąpienie do PPK.

Rezygnacja w toku oszczędzania ma ten skutek, że w miesiącu, w którym pracownik złożył deklarację, pracodawca nie dokonuje wpłaty do PPK – a jeżeli rezygnacja nastąpiła po dokonaniu wpłaty za ten miesiąc, wpłata podlega ona zwrotowi.

Trzeba też pamiętać, że jeżeli pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, np. na zlecenie/na umowę o pracę, to rezygnacja z PPK zawsze będzie dotyczyć wszystkich takich stosunków.

Co to jest odnowienie udziału w PPK ?

W przypadku rezygnacji z PPK (na początku lub w trakcie oszczędzania), udział takiego pracownika w PPK odnawia się co 4 lata. Po tym czasie pracownik zostanie automatycznie zapisany do PPK lub będzie musiał złożyć na nowo deklarację rezygnacji (tj. ponawiać ją).

Czy środki przy rezygnacji z PPK przepadają ?

Dotychczas zgromadzone środki – jeżeli pracownik zaczął oszczędzać, a kolejno zrezygnował z PPK – nie przepadają, a znajdują się na jego prywatnym koncie PPK pracownika.

Rezygnacja z PPK jednak nie wiąże się z automatyczną wypłatą zgromadzonych środków.

Wypłata – bez utraty dopłat pracodawcy i państwa – może nastąpić w razie gdy pracownik spełnił kryterium wieku. Jeżeli zażąda wypłaty bez spełnienia warunków do pełnej wypłaty, nadal może wypłacić przy rezygnacji środki, ale powinien liczyć się z utratą części środków oraz koniecznością uiszczenia podatku.

Czy pracodawca może zrezygnować z prowadzenia PPK ?

Prowadzenie pracowniczego programu kapitałowego (PPK) jest obowiązkiem pracodawcy.

Brak obowiązku tworzenia i obsługiwania programu dotyczy tylko przypadku gdy:

– nie zatrudnia on pracowników lub

– współpracuje z osobami, za które nie są odprowadzane składki (np. na umowach o dzieło),

a także

– gdy wszyscy pracownicy zatrudniani zrezygnowali z udziału w PPK.

Pozostałe artykuły

Komentarze (1)

Moim zdaniem nie warto robić sobie krzywdy samemu i wypisywać się od razu, w momencie gdy o programie nie można przeciez powiedzieć że sie nie powiedzie. Sam regularnie odkładam co miesiąc więc mam świadomośc tego jak bardzo nawet te kilkanaście złotych wiecej do pensji emerytalnej moze zmienić codzienność. To dobrowolna decyzja każdego pracującego, przymusu nie ma, ale szkoda od razu zostawać dezerterem zwłaszcza gdy nie ma szans w pracy na podwyżkę czy premie. Warto potraktować moim zdaniem wlasnie takie ppk jako wartość dodaną do pensji

Zostaw komentarz

Translate »