Marcin Staniszewski
|
18 lutego 2020
Spis treści

JAK ZREZYGNOWAĆ Z PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)?

Kancelaria - Poznań

CZY UDZIAŁ W PPK JEST OBOWIĄZKOWY?

Pracownicze programy kapitałowe są dla pracowników dobrowolne.

Pracownik w wieku 18 – 54 lat do programu PPK jest jednak kwalifikowany automatycznie, co znaczy, że staje się jego uczestnikiem bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań, np. zapisania się. Z kolei pracownicy w wieku 55 – 70 lat będą zawierali umowę o prowadzenie rachunku w ramach PPK na swój wniosek (nie automatycznie).

A więc jeżeli pracownik zdecydował, że nie chce uczestniczyć w PPK od początku lub w trakcie oszczędzania na emeryturę, powinien swoją decyzję zakomunikować pracodawcy.

Zrezygnować możne w każdej chwili – jeszcze przed uruchomieniem PPK u pracodawcy, a także po rozpoczęciu oszczędzania.

JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ REZYGNACJI Z PPK ?

Złożenie pisemnej rezygnacji wiąże się z podpisaniem i dostarczeniem do pracodawcy formularza rezygnacji z PPK, który jest wzorem opracowanym przez ministerialne rozporządzenie. Wymagana jest forma pisemna (własnoręczny podpis pracownika).

Sama treść deklaracji to zasadniczo dwie części:

– część ogólna dot. danych pracownika i pracodawcy

– część zasadnicza dot. oświadczeń pracownika co do jego wiedzy o skutkach rezygnacji z PPK.

Druk deklaracji rezygnacji można pobrać ze strony: https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html, aczkolwiek zawsze warto skonsultować tryb i sposób rezygnacji z PPK, w szczególności poprzez podmioty zajmujące się wdrożeniem PPK lub jego obsługą w przedsiębiorstwie.

Po złożeniu przez pracownika pracodawcy deklaracji  rezygnacji, pracodawca ma termin do 7 dni na poinformowanie instytucji finansowej prowadzącej rachunek dla pracownika o rezygnacji pracownika z uczestnictwa w programie, a jeżeli rezygnacja miała miejsce już na początku, pracodawca tego pracownika wyklucza z umowy o przystąpienie do PPK.

Rezygnacja w toku oszczędzania ma ten skutek, że w miesiącu, w którym pracownik złożył deklarację, pracodawca nie dokonuje wpłaty do PPK – a jeżeli rezygnacja nastąpiła po dokonaniu wpłaty za ten miesiąc, wpłata podlega ona zwrotowi.

Trzeba też pamiętać, że jeżeli pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, np. na zlecenie/na umowę o pracę, to rezygnacja z PPK zawsze będzie dotyczyć wszystkich takich stosunków.

CO TO JEST ODNOWIENIE UDZIAŁU W PPK ?

W przypadku rezygnacji z PPK (na początku lub w trakcie oszczędzania), udział takiego pracownika w PPK odnawia się co 4 lata. Po tym czasie pracownik zostanie automatycznie zapisany do PPK lub będzie musiał złożyć na nowo deklarację rezygnacji (tj. ponawiać ją).

CZY ŚRODKI PRZY REZYGNACJI Z PPK PRZEPADAJĄ ?

Dotychczas zgromadzone środki – jeżeli pracownik zaczął oszczędzać, a kolejno zrezygnował z PPK – nie przepadają, a znajdują się na jego prywatnym koncie PPK pracownika.

Rezygnacja z PPK jednak nie wiąże się z automatyczną wypłatą zgromadzonych środków.

Wypłata – bez utraty dopłat pracodawcy i państwa – może nastąpić w razie gdy pracownik spełnił kryterium wieku. Jeżeli zażąda wypłaty bez spełnienia warunków do pełnej wypłaty, nadal może wypłacić przy rezygnacji środki, ale powinien liczyć się z utratą części środków oraz koniecznością uiszczenia podatku.

CZY PRACODAWCA MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z PROWADZENIA PPK ?

Prowadzenie pracowniczego programu kapitałowego (PPK) jest obowiązkiem pracodawcy.

Brak obowiązku tworzenia i obsługiwania programu dotyczy tylko przypadku gdy:

– nie zatrudnia on pracowników lub

– współpracuje z osobami, za które nie są odprowadzane składki (np. na umowach o dzieło),

a także

– gdy wszyscy pracownicy zatrudniani zrezygnowali z udziału w PPK.

Przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest możliwe wyłącznie dla pracowników, czyli dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną (o dzieło lub zlecenie) nie mogą przystąpić do PPK.

Wzór rezygnacji z PPK jest wzorem opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pracodawca zatem nie ma szczególnych obowiązków w odniesieniu do udostępniania formularzy pracownikom- mogą oni bowiem znaleźć je na stronie PPK, aczkolwiek warto ich o tym fakcie poinformować.

Pracodawca pod pewnymi warunkami może nie prowadzić PPK. Dotyczy to jednak kilku szczególnych przypadków, które opisujemy w tekście. Warto również przy całkowitej rezygnacji z PPK skonsultować dopuszczalność takiego działania z kancelarią prawną.

 Chcesz wiedzieć więcej o wdrożeniu i obsłudze PPK ? Sprawdź naszą dedykowaną stronę dostępną TUTAJ lub wypełnij formularz !

5/5 - (liczba głosów: 1)