Pierwsza decyzja w sprawie kary pieniężnej po wprowadzeniu Rozporządzenia RODO