Osoby fizyczne prowadzące działalność

 • Obsługa prawna w wymiarze do 4 godzin
 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta;
 • pełna obsługa windykacyjna długów – przedsądowa, sądowa i egzekucyjna;
 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa;
 • sporządzanie projektów umów, ogólnych warunków współpracy i innych;
 • obsługa organów spółek, w tym: posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników;
 • obsługa związana z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 • obsługa procesowa (reprezentacja przed organami jako profesjonalny pełnomocnik strony);
 • sprawy z zakresu prawa pracy;
 • reprezentowanie Klienta w sporach z kontrahentami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami i dłużnikami Klienta
Translate »