|
8 maja 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 15 grudnia, 2023 o 14:10 | Czas na przeczytanie: 4 minut

Często dochodzi do sytuacji, w których na skutek nieścisłości lub niedokładności zawartych w liście przewozowym przewoźnik naruszy przepisy prawa. Następnie – w wyniku kontroli dokonanej przez właściwe organy – dojdzie do nałożenia na przewoźnika kary administracyjnej, grzywny lub kary pieniężnej. Może do dotyczyć w szczególności niewłaściwego wskazania wagi towaru, skutkującego przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub nienależytego opisu towaru niebezpiecznego. W takich przypadkach przewoźnik może dochodzić od nadawcy zwrotu poniesionych kosztów, jak również odszkodowania za przestój oraz zwrotu kosztów związanych z koniecznością podziału przesyłki. 

Dzieje się tak, gdyż na podstawie art. 7 Konwencji CMR odpowiedzialność za zasadniczą treść listu (a więc i umowy przewozu) ponosi nadawca. Jest on bowiem inicjatorem przewozu oraz posiada najlepszą wiedzę o towarze (w związku z czym ponosi odpowiedzialności, w tym za powierzenie przewozu innemu przewoźnikowi). Dane nieścisłe lub niedostateczne mogą wprowadzić przewoźnika w błąd i narazić go na koszty, lub szkody, ze względu na jego odpowiedzialność przewoźnika.

Przewoźnik natomiast odpowiada za nieścisłości lub nieprawidłowości w przypadku uzupełniania danych samowolnie (winy przewoźnika). Ponosi także konsekwencje niezawarcia w dokumencie klauzuli parmount. 


Antonina Schneider
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna spółek. Procesy windykacyjne, sprawy sporne i sądowe. Prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *