|
15 marca 2021 | Ostatnio zmodyfikowano 23 grudnia, 2023 o 11:26 | Czas na przeczytanie: 7 minut

Polski system prawny w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza ewentualność równoległego stosowania kilku regulacji prawnych w stosunku do jednej instytucji. Taki zbieg przepisów występuje m. in. w stosunku do ochrony wzoru przemysłowego. Z uwagi na fakt, iż w pojęciu tym zbiegają się cechy wielu dóbr niematerialnych, m. in. wzorów użytkowych, znaków towarowych, ale też utworów, powstaje możliwość sięgnięcia po środki ochronne przewidziane w aktach prawnych regulujących dane zagadnienia.

Ten rodzaj ochrony określamy mianem paralelnej lub kumulatywnej. Jej podstaw należy szukać w ustawie prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.)oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej ustawa o prawach autorskich).

Aby możliwe było sięgnięcie po ochronę równoległą, dany wzór przemysłowy musi wyczerpywać nie tylko przesłanki określone w praw ale także te wymienione przez ustawodawcę w ustawie o prawach autorskich Przyjrzyjmy się pojęciu wzoru przemysłowego oraz przesłankom ochrony wymienionym we wskazanych ustawach.

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *