Marcin Staniszewski
|
1 kwietnia 2022
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Czym jest NFT i dlaczego elektryzuje dziś wszystkich, od przedstawicieli sektora IT przez branżę rozrywkową, po specjalistów zajmujących się technologiami finansowymi? Niewymienialny token, czyli w skrócie NFT (od ang. non-fungible token) to unikatowy składnik aktywów reprezentujący szeroką gamę przedmiotów materialnych i niematerialnych, oparty o tzw. architekturę blockchain (architekturę przechowywania informacji, która gwarantuje niezmienność danych historycznych). Tyle słowem wstępu. Pytanie kluczowe dla niniejszego artykułu brzmi jednak: jak jest rola NFT w transakcjach wirtualnych?

  Co to jest NFT?

  Niewymienialny token, inaczej NFT może mieć formę cyfrową lub realną, choć ta druga forma jest raczej rzadko spotykana. W formie cyfrowej NFT stanowi rodzaj certyfikatu kryptograficznego, który potwierdza prawo wyłącznego dysponowania własnością danego pliku cyfrowego. Informacje, które zawiera, odróżniają go od innych tokenów, a sama unikatowość danego tokenu jest łatwa do zweryfikowania.

  Architektura blockchain w przypadku wirtualnych niewymiennych tokenów odgrywa istotną rolę – to dzięki jej mechanizmom możliwe jest potwierdzenie oryginalności i unikatowości danego tokenu. Za przykłady NFT podać można, chociażby wirtualne dzieła sztuki, wirtualne nieruchomości lub wszelkiego rodzaju cyfrowe pliki kolekcjonerskie.

  Początki niewymienialnych tokenów sięgają 2012 roku. Wówczas rozpoczęto eksperymenty z „Colored Coins”, czyli podstawowymi jednostkami bitcoina. NFT zaczęły zyskiwać na popularności od roku 2017 , kiedy to Gra online CryptoKitties zaczęła sprzedaż kocich wizerunków opatrzonych NFT. Gwałtowny sukces natomiast można było odnotować na początku 2021 r., po wielu głośnych wyprzedażach i aukcjach dzieł sztuki.

  Kto i jak może używać NFT?

  W gruncie rzeczy każdy może stać się użytkownikiem NFT i mowa tu zarówno o kupnie tokenów, jak i o ich sprzedaży. NFT często wykorzystywane są przez osoby prywatne, artystów, jak i firmy deweloperskie, szczególnie związane z branżą gamingową oraz wirtualnym kolekcjonerstwem. Dzieje się tak dlatego, iż technologia blockchain umożliwia graczom i kolekcjonerom zabezpieczenie prawa do posiadania unikalnych aktywów, które mogą zostać sprzedane. Cel posiadania tych aktywów przeważnie jest kolekcjonerski, a ustalanie ich wartości opiera się na spekulacjach.

  Obecnie istnieje wiele platform umożliwiających tworzenie unikalnych, niewymienialnych tokenów nawet osobom, które nie mają wiedzy związanej z programowaniem i technologią blockchain. Do najpopularniejszych z nich należą OpenSea oraz Rarible. Oprócz możliwości samego tworzenia tokenów wspomniane platformy często oferują usługi dodatkowe, takie jak, chociażby możliwość stworzenia indywidualnego sklepu NFT. Samo utworzenie konta na jednej z platform nie wystarczy – konieczne jest także założenie wirtualnego portfela oraz opłacenie transakcji w sieci Ethereum, co może wynieść ok. 200 USD.

  Jakie jest zastosowanie NFT w transakcjach wirtualnych?

  Jaki jest sens inwestowania w NFT? Dzięki transakcji nabywca tokenu zyskuje wyłączony dostęp do pliku cyfrowego, któremu jego autor (twórca) przyznał status oryginału. Należy jednak podkreślić, że oryginalny jest właśnie sam NFT, a nie plik cyfrowy.

  Jak natomiast należy definiować sprzedażNFT z legalnego punktu widzenia? Umowę taką określić można jako „umowę nienazwaną”, tj. taką która nie została uregulowana w przepisach. Niemniej, swoim charakterem zbliżona jest do umowy sprzedaży. Ponadto, o dopuszczalności umowy sprzedaży NFT świadczyć może uregulowana w art. 353 zasada swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

  Nabywcami NFT często są kolekcjonerzy, którzy zamiast inwestowania w „namacalne” dzieła, zakupują dzieła wirtualne. Zakup niewymiennego tokenu przyrównać można do zakupu obrazu lub zabytkowego egzemplarza książki – nabywca (kolekcjoner) zyskuje dostęp do oryginalnego dzieła, choć samym autorem danego dzieła pozostaje kto inny.

  Wady i zalety stosowania NFT

  NFT to nowość, która niesie ze sobą całe spectrum nowych możliwości. I choć znaczna część inwestorów podchodzi do nich z dystansem, to nie da się ukryć rosnącego zainteresowania. Największą rewolucję NFT mogą wprowadzić w dziedzinie sztuki, kultury oraz reklamy, a tym samym szczególnie wpłynąć na takie dziedziny biznesowe, jak chociażby marketing. Niewątpliwą zaletą NFT jest możliwość bezpośredniej sprzedaży wykonanego przez siebie dzieła bez konieczności korzystania z usług galerii sztuki czy domów aukcyjnych. Jednocześnie nabywcy dzieł zyskują łatwy i szybki dostęp do oferty. NFT umożliwia nabywcy szybki zakup oraz nabycie praw do wyłącznego dysponowania własnością danego pliku cyfrowego.

  A jakie są wady stosowania NFT? Aktualnie, NFT najczęściej znajduje zastosowanie w szeroko pojętej sferze kolekcjonerów i pasjonatów sztuki. Inwestowanie w NFT może zatem wymagać właściwego rozeznania w dziedzinie sztuki cyfrowej, a co za tym idzie – wiąże się to z ryzykiem zakupu dzieła, które szybko straci na wartości.

  Transakcje powiązane z NFT aktualnie niosą ze sobą kilka innych zagrożeń. Dostęp do zakupionego dzieła nabywca otrzymuje w postaci linku do pliku umieszczonego na serwerze portalu aukcyjnego. Jeśli z jakichś powodów ten serwer ulegnie awarii, to nabywca może bezpowrotnie utracić dostęp do zakupionego dzieła.

  Zastanowienia wymagają także kwestie bezpieczeństwa zakupu NFT – i to zarówno bezpieczeństwa prawnego, jak i technicznego. Obecne możliwości informatyczne pozwalają na właściwe zabezpieczenie NFT (ochrona przed kopiowaniem lub hakowaniem), jednakże nie jest wykluczone, że niewymienne tokeny mogą stać się w przyszłości celem cyberprzestępców. Wadą NFT jest także brak szczególnych uwarunkowań prawnych, które chroniłyby konsumentów w przypadku wystąpienia problemów z transakcją lub kradzieży.

  NFT w wirtualnych transakcjach – słowem podsumowania

  Niewymienialne tokeny zyskują coraz większą popularność jako unikatowe cyfrowe składniki aktywów, oparte na technologii blockchain. Szczególne zainteresowanie NFT zaobserwować można w świecie artystycznym i kolekcjonerskim, gdyż to właśnie tam ta nowa technologia wnosi najszersze możliwości. Z pewnością ogromnązaletą NFTjest pewność otrzymywanych certyfikatów kryptograficznych oraz łatwy dostęp do ofert oraz szybkość i wygoda przeprowadzania transakcji. Zarówno twórcą, jak i nabywcą NFT może stać się każdy.

  Należy jednak podkreślić, że kwestie prawne powiązane z transakcjami sprzedaży NFT nie zostały szczegółowo określone i opierają się na istniejącym wcześniej ustawodawstwie, które w przypadku tak specyficznego rodzaju transakcji może okazać się nieprecyzyjne. Niesie to ze sobą obawę dotyczącą rozwiązywania kwestii spornych i ochrony twórców oraz kupujących. Z pewnością wraz z rozwojem popularności NFT i angażowaniem niewymienialnych tokenów w nowe obszary biznesu konieczne stanie się powołanie określonych uwarunkowań prawnych, które stworzą odpowiednie ramy prawne regulujące transakcje sprzedaży oraz chroniące strony wirtualnych transakcji.  Zaufali nam:  Może Ciebie również zainteresować:

  5/5 - (liczba głosów: 2)