Anna-Maria Sobczak
|
6 lutego 2022
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  W celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy należy dokonać rejestracji oznaczenia przykładowo w Urzędzie Patentowym RP, który wybieramy, jeżeli chcemy chronić markę na terenie naszego kraju. Ochronę znaku towarowego uzyskujemy od razu w momencie złożenia wniosku. Korzyści z posiadania zarejestrowanego znaku towarowego chyba nie trzeba tłumaczyć, natomiast należy przy tym pamiętać, że tylko posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym umożliwia dochodzenie swoich praw w związku z jego posiadaniem.

  Musimy jednocześnie pamiętać, że z procesem zabezpieczenia marki i zastrzeżenie znaku towarowego związana jest konieczność uiszczenia opłat urzędowych i ich zarejestrowanie przez urząd patentowy.

  W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że koszt znaku towarowego może różnić się w zależności od: 

  • ilości klas, dla których zostało dokonane zgłoszenie;
  • wybranego zakresu terytorialnego ochrony (Polska, Unia Europejska, wybrane kraje świata); 
  • rodzaju znaku towarowego (innymi słowy czy zabezpieczony ma być logotyp, czy nazwa). 

  Obecnie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do rejestracji znaków towarowych w wysokości do 1000 EUR!

  Klientom kancelarii zapewniamy pełne wsparcie w procesie uzyskania
  dofinansowania bezpłatnie.

  KOSZTY REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO NA TERENIE POLSKI W 2023 ROKU

  W przypadku zabezpieczenia marki na terenie naszego kraju należy złożyć podanie w Urzędzie Patentowym RP. Zgłoszenie rozpatrywane jest przez eksperta, a jeżeli nie stwierdzi on żadnych przeszkód, rozpoczyna się okres sprzeciwowy trwający 3 miesiące. Warto zaznaczyć, że prawo ochronne do znaku towarowego obowiązuje od daty zgłoszenia..

  KOSZT ZGŁOSZENIA – opłaty, które należy uiścić w momencie zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP

  • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 450,00 zł;
  • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego za każdą następną klasę towarową: 120,00 zł.

  KOSZT OCHRONY – opłaty, które należy uiścić po ok. 5-6 miesiącach od dokonania zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP:

  • Opłata za 10-letni okres ochrony za każdą klasę towarową: 400,00 zł;
  • Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90,00 zł. 

  Przykładowo zatem, za rejestrację znaku towarowego w trzech klasach całkowity koszt urzędowy, będzie kształtował się w sposób następujący: 

  Zgłoszenie:

  • Opłata za zgłoszenie w jednej klasie: 450,00 zł;
  • Opłata za zgłoszenie za każdą następną klasę: 240,00 zł (120,00 zł + 120,00 zł); 
  • Łącznie: 690,00 zł. 

  Ochrona:

  • Opłata za 10-letni okres za każdą klasę towarową: 1200,00 zł (400,00 + 400,00 + 400,00); 
  • Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90,00 zł;
  • Łącznie: 1290,00 zł. 

  KOSZTY ZASTRZEŻENIA ZNAKU TOWAROWEGO W 2023 ROKU NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

  Jeżeli znak towarowy ma być objęty ochroną na terenie całej Unii Europejskiej, zastrzeżenie znaku towarowego musi dokonać się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [EUIPO]. W tym przypadku proces zabezpieczenia marki, o ile nie wystąpią żadne przeszkody, powinien trwać ok. 6 miesięcy i zakończyć się skutecznym zastrzeżenie znaku towarowego. 

  W odróżnieniu od kosztów dokonywanych na rzecz Urzędu Patentowego RP, w przypadku ochrony udzielanej na terenie Unii Europejskiej dokonuje się jednorazowej płatności do EUIPO w momencie zgłoszenia zastrzeżenia znaku towarowego. Po skutecznie przeprowadzonym procesie urząd własności intelektualnej prześle do nas świadectwo ochronne potwierdzające udzielenie prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy.

  KOSZT ZGŁOSZENIA I OCHRONY ZNAKU TOWAROWEGO NA TERENIE UE:

  • Opłata podstawowa za zgłoszenie indywidualnego znaku towarowego UE za pomocą środków elektronicznych: 850 EUR;
  • Opłata podstawowa za zgłoszenie indywidualnego znaku towarowego UE: 1000 EUR w trybie zwykłym;
  • Opłata za drugą klasę towarów i usług w przypadku indywidualnego znaku towarowego: 50 EUR;
  • Opłata za każdą klasę towarów i usług po przekroczeniu dwóch klas w przypadku indywidualnego znaku towarowego: 150 EUR. 

  Przykładowo zatem, w przypadku jeśli zgłosimy za pomocą środków elektronicznych zastrzeżenie znaku towarowego w trzech klasach całkowity koszt urzędowy (koszt rejestracji znaku towarowego), będzie kształtował się w sposób następujący: 

  • Opłata podstawowa: 850 EUR;
  • Opłata za drugą klasę towarów i usług  50 EUR;
  • Opłata za trzy lub większą liczbę klas: 150 EUR;
  • Łącznie: 1050 EUR. 

  Warto w tym momencie pamiętać i sprawdzać, czy na moment zgłoszenia nie obowiązują programy, w ramach których można otrzymac dofinansowanie

  KOSZTY REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO NA TERENIE WYBRANYCH PAŃSTW ŚWIATA W 2023 ROKU

  W celu skorzystania z procedury międzynarodowej i rejestracji znaku towarowego na terenie wybranych krajów należy w pierwszej kolejności zastrzec znak w Polsce lub Unii Europejskiej. W tym przypadku mamy bowiem do czynienia z rozszerzeniem prawa ochronnego. 

  Zgłoszenia należy dokonać w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej [WIPO]. W tym przypadku podobnie jak przy dokonaniu zgłoszenia na terenie UE opłatę urzędową wnosi się tylko raz, zatem ogólny koszt jeśli chodzi o zastrzeżenie znaku towarowego, będzie podobny jak powyżej, a sam znak towarowy chroniony będzie na całym świecie. 

  KOSZT ZGŁOSZENIA I OCHRONY ZNAKU TOWAROWEGO (na przykładzie Stanów Zjednoczonych)

  • Opata podstawowa za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie: 
  • Jeżeli znak towarowy nie jest przedstawiony w kolorach: 653,00 CH; 
  • Jeżeli znak towarowy jest przedstawiony w kolorach: 903,00 CHF.
  • Opłata za wskazane państwo (w naszym przypadku Stany Zjednoczone): 460,00 CHF 

  Należy pamiętać, że urzędowa opłata za zgłoszenie znaku może różnić się w zależności od wybranego kraju. 

  Przykładowo zatem za znak towarowy słowny (nazwę), który jest zarejestrowany w polskim Urzędzie Patentowym w trzech klasach, a następnie został zgłoszony na terenie trzech krajów: Wielką Brytanię, USA oraz Kanadę należy uiścić opłatę urzędową:  

  • Opata podstawowa za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie: 653,00 CHF; 
  • Opłata za wskazane państwa rejestracji znaku: 2126,00 CHF;
  • Łącznie: 2779,00.

  Zgłoszenie znaku towarowego na terenie wybranego państwa, może zostać dokonane również za pośrednictwem lokalnego pełnomocnika. Wówczas podanie o udzielenie prawa ochronnego na oznaczenie składania jest bezpośrednio w odpowiednim krajowym urzędzie patentowym.

  Zapewniamy pełne wsparcie przy realizacji rejestracji za pośrednictwem lokalnych pełnomocników.

  Poniżej przedstawiamy aktualne koszty urzędowe zgłoszenia w wybranych państwach świata:

  • Kosz rejestracji znaku towarowego na Ukraine
   • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 105 EUR (ok. 475,00 zł);Opłata za zgłoszenie znaku towarowego za każdą następną klasę towarową: 105,00 EUR (ok. 475,00 zł).
   • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w kolorze: 25,00 EUR (ok. 113,00 zł).
  • Kosz rejestracji znaku towarowego w Chinach
   • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 300,00 RMB (ok. 180,00 zł);Opłata za zgłoszenie znaku towarowego za każdą następną klasę towarową: 300,00 RMB (ok. 180,00 zł);
   • Zgłoszenie dodatkowych towarów/usług w każdej klasie: 30,00 RMB (ok. 18,00 zł).
  • Kosz rejestracji znaku towarowego w Wielkiej Brytanii
   • Oplata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 200,00 GBP (ok. 1040,00 zł);
   • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego za każdą następną klasę towarową: 50,00 GBP (ok. 260,00 zł).
  • Kosz rejestracji znaku towarowego w Kanadzie
   • Oplata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 347,35 CAD (ok. 1071,00 zł);
   • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego za każdą następną klasę towarową: 105,26 CAD (ok. 325,00 zł).
  • Kosz rejestracji znaku towarowego w Norwegii
   • Oplata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 2900,00 NOK CAD (ok. 1100,00 zł);
   • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego za każdą następną klasę towarową: 750,00 NOK (ok. 291,00 zł).
  • Kosz rejestracji znaku towarowego w Australii
   • Oplata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 250,00 AUD (ok. 690,00 zł);
   • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego za każdą następną klasę towarową: 250,00 AUD CAD (ok. 690,00 zł).
  • Kosz rejestracji znaku towarowego w Nowej Zelandii
   • Oplata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 100,00 NZD (ok. 260,00 zł);
   • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego za każdą następną klasę towarową: 100,00 NZD (ok. 260,00 zł).
  • Kosz rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych
   • Oplata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 350,00 USD (ok. 1475,56zł);
   • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego za każdą następną klasę towarową: 350,00 USD (ok. 1475,56 zł).

  Zaufali nam:


  4,6/5 - (liczba głosów: 18)