|
21 maja 2020
Spis treści

Rejestracja znaku towarowego pozwala chronić markę przed działaniami nieuczciwej konkurencji. Taka forma zabezpieczenia zyskała na znaczeniu w dobie reklamy internetowej i powszechnego promowania swojej działalności w mediach. Dlatego zastrzeżenie nazwy lub logo cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Wielu z nich interesuje m.in. ostateczna cena przeprowadzenia takiej procedury.


Przedstawiamy całościowe koszty rejestracji znaku towarowego na terenie Polski, Unii, oraz w innych, wybranych państwach świata.

KOSZT REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO NA TERENIE POLSKI

Zastrzeżenie znaku obowiązuje wyłącznie na terytorium konkretnego kraju. Nie ma więc opcji zarejestrowania nazwy tylko w mieście lub województwie. Oznaczenia podlegają ochronie zawsze na terenie całej Polski, Unii Europejskiej, albo pozostałych krajów świata. W Polsce wnioski o rejestrację rozpatruje Urząd Patentowy RP z siedzibą w Warszawie. Czas oczekiwania na decyzję wynosi średnio 6 miesięcy.

W tym celu należy uiścić dwie opłaty: jedną za samo zgłoszenie i drugą za objęcie znaku ochroną (na 10 lat).

Dlatego jeszcze przed rejestracją warto zlecić audyt ochrony marki. Kancelaria RPMS realizuje tę usługę całkowicie bezpłatnie – po wstępną analizę wystarczy zgłosić się za pośrednictwem naszej strony.


Ceny rejestracji marki w Polsce prezentują się następująco:

 • 450 zł – zgłoszenie znaku towarowego w 1 klasie Klasyfikacji Nicejskiej;
 • 120 zł – zgłoszenie znaku towarowego w każdej kolejnej klasie Klasyfikacji Nicejskiej;
 • 400 zł – objęcie każdej kolejnej klasy ochroną przez okres 10 lat;
 • 90 zł – koszt opublikowania informacji o zastrzeżeniu znaku towarowego.

KOSZT REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Kancelaria RPMS

Niezależnie od tego, czy nasz znak towarowy został zastrzeżony na terenie Polski, można rozszerzyć ochronę również o inne państwa należące do Unii Europejskiej. Rozpatrywaniem takich wniosków zajmuje się Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (w skrócie EUIPO). Urząd znajduje się w Hiszpanii. Sama procedura trwa od 5 do 6 miesięcy.


Koszty rozkładają się inaczej niż w Polsce, ponieważ nie ma podziału na dwie osobne opłaty za zgłoszenie i ochronę.

Dlatego ostateczna cena zastrzeżenia znaku towarowego na terenie UE, to:

 • 850 EUR – złożenie wniosku online i objęcie ochroną w 1 klasie Klasyfikacji Nicejskiej;
 • 50 EUR – zgłoszenie i ochrona znaku towarowego w 2 klasie Klasyfikacji Nicejskiej;
 • 150 EUR – opłata za każdą kolejną klasę Klasyfikacji Nicejskiej.

KOSZT REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO W INNYCH KRAJACH ŚWIATA

Poza Polską i UE, można zastrzec znak towarowy także w ponad 100 innych wybranych państwach świata. Oczywiście takie działania są zalecane firmom o międzynarodowym zasięgu. Zgłoszenie przyjmuje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (w skrócie WIPO), zlokalizowana w Szwajcarii.


Opłaty urzędowe za rejestrację znaku towarowego w tym wypadku wynoszą:

 • 903 CHF (franków szwajcarskich) – zgłoszenie i ochrona kolorowego znaku towarowego (do 3 klas).
 • 653 CHF – zgłoszenie i ochrona znaku towarowego bez kolorów (do 3 klas klasyfikacji nicejskiej).
 • 100 CHF – opłata za każde wskazane państwo i każdą klasę powyżej 3.

Zaznajomieni z tematem prawnicy bez problemu określą klasę Klasyfikacji Nicejskiej i wykonają profesjonalny audyt ochrony marki. Poza tym ocenią, jakie są realne szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. To ogromna oszczędność czasu, komfort psychiczny i mniejsze koszty dla przedsiębiorcy, który nie traci w ten sposób żadnych opłat urzędowych.

Ochrona domeny internetowej

USŁUGI KANCELARII RPMS – BEZPŁATNA WERYFIKACJA ORAZ PEŁNE WSPARCIE W PROCEDURZE REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

W naszej kancelarii wstępny audyt ochrony marki jest w 100% darmowy. Udzielając pełnomocnictwa zespołowi RPMS uzyskujesz wsparcie na każdym etapie, w tym:

 • Dokładną weryfikację praw do znaku,
 • Badanie czystości ochronnej marki,
 • Załatwienie wszystkich spraw urzędowych przez prawnika – Rzecznika Patentowego lub Radcę Prawnego.

Koszt rejestracji 1 znaku towarowego na terenie Polski zaczyna się już od 850,00 zł,

dla 1 znaku na terenie Unii od 1500,00 zł.

Przy 2 znakach towarowych oferujemy atrakcyjny rabat: zastrzeżenie dwóch oznaczeń w Polsce jedynie za 1500,00 zł, a w Unii – 2500,00 zł.


5/5 - (6 votes)