Anna Maria Sobczak
|
21 maja 2020
Spis treści

Rejestracja znaku towarowego pozwala chronić markę przed działaniami nieuczciwej konkurencji. Taka forma zabezpieczenia zyskała na znaczeniu w dobie reklamy internetowej i powszechnego promowania swojej działalności w mediach. Dlatego zastrzeżenie nazwy lub logo cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Wielu z nich interesuje m.in. ostateczna cena przeprowadzenia takiej procedury.


Przedstawiamy całościowe koszty rejestracji znaku towarowego na terenie Polski, Unii, oraz w innych, wybranych państwach świata.

KOSZT REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO NA TERENIE POLSKI

FAQ

Zastrzeżenie znaku towarowego jest na pewno dobrym sposobem na ochronę marki, przy czym wymaga poniesienia pewnych nakładów (np kosztów związanych z rejestracją i ew. honorarium pełnomocnika). W finalnym rozrachunku jednak zastrzeżenie znaku towarowego zazwyczaj się opłaca.

Całkowite koszty zastrzeżenia znaku towarowego zależą przede wszystkim od zakresu ochrony. Opłata za zastrzeżenie znaku internetowo w jednej klasie wynosi 400 zł, za rozszerzenie ochrony na każdą kolejną klasę- 120 zł. Do kosztu zastrzeżenia należy doliczyć indywidualnie ustalone honorarium pełnomocnika (jeżeli zastrzega on znak w imieniu przedsiębiorcy).

Rejestracja znaku towarowego nie wymaga zastępstwa adwokata czy radcy prawnego. Niemniej jednak obecność wyspecjalizowanej kancelarii co do zasady gwarantuje, że zastrzeżenie będzie skuteczne i szybkie.
3,7/5 - (liczba głosów: 26)