Karolina Pruchniewicz
|
20 stycznia 2021
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  DLACZEGO NAWIĄZANE PARTNERSTWO TO DOSKONAŁY PROGNOSTYK NA 2021 ROK?

  2020 rok był dla Kancelarii RPMS rokiem niezwykle dynamicznym, ale również trudnym, ze względu na powszechnie znane, globalne problemy, które dotknęły wiele gałęzi gospodarki. Naszej Kancelarii nie tylko udało się uporać z przeciwnościami i rozwinąć, ale również wprowadziliśmy na rynek usługi, których kompleksowość doceniają nasi klienci z sektora e-commerce. W roku 2021 nie zamierzamy (ujmując rzecz kolokwialnie) zwalniać tempa, dlatego pragniemy poinformować, iż Kancelaria RPMS dołączyła do Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech. Jakie implikacje i korzyści niesie nowe partnerstwo?

  CZYM JEST POLSKA IZBA BIZNESOWA WE WŁOSZECH?

  Polska Izba Biznesowa we Włoszech to organizacja typu non-profit, która na swoją siedzibę wybrała miasto w centralnej części republiki, Bolonię. Niewątpliwym atutem jest jej umiejscowienie przy Konsulacie Honorowym RP, co ułatwia i przyspiesza kontakty na poziomie instytucjonalnym i doskonałą współpracę z polską Ambasadą w Rzymie i Konsulatem Generalnym w Mediolanie. Inicjatywa powstała w lipcu ubiegłego roku dzięki współpracy polskich przedsiębiorców i ekspertów, którzy związali swoje życie z Półwyspem Apenińskim powołując do życia strukturę mającą na celu skupienie środowiska biznesowego, artystycznego i kulturalnego Polonii. Jako swoją misję Izba postawiła intensyfikację i konsolidację wszelkich polsko-włoskich działań ekonomicznych, dzięki budowaniu solidnej sieci kontaktów i efektywności biznesowej pomiędzy jej członkami a firmami i inwestorami z całego świata. Docelowo organizacja ma się rozbudowywać poprzez zakładanie oddziałów w różnych regionach Republiki Włoskiej i województw RP.

  Jednym z głównych działań statutowych jest promocja naszego kraju i marki Made in Poland na skalę międzynarodową, co jest ciągle wzmacnianie dzięki budowaniu relacji i tworzeniu projektów z innymi izbami w różnych częściach globu, skupiając się na powiązaniach włosko-polskich jednocześnie otwierając się na wszystkich zainteresowanych współpracą. PWIB CAPI to partner wielu stowarzyszeń i organizacji o zasięgu transgranicznym, co daje możliwość większej synergii przy wspieraniu tak swoich członków, jak i organizacji wszelkich wydarzeń. To sprawia, że Izba w naturalny sposób stała się centrum życia społecznego, łącząc polskie rodziny, które wyemigrowały do Włoch. Dzięki swojemu zaangażowaniu Izba wspiera wszelkie przejawy twórczości kulturalnej, która pozwala na przezwyciężenie trudności i odnalezienie się w nowej, innej rzeczywistości.

  KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CZŁONKOSTWA W PIBW

  Przynależność do #PIBW umożliwia priorytetowy dostęp do tworzonej w jej ramach sieci, a także dzielenie się swoim niezwykle bogatym doświadczeniem w tworzeniu relacji biznesowych w każdym wymiarze, zaproszeń do uczestnictwa w organizowanych przez Izbę eventach. Wsparcie dotyczy nie tylko na rynku polsko-włoskiego, ale w związku z potrzebami ułatwianie kontaktów na całym świecie. Na stronie Izby i dzięki uprzejmości mediów partnerskich członkowie mogą bezpłatnie zamieszczać swoje ogłoszenia, a na portalu polacywewloszech.com ukaże się dedykowany im artykuł lub ogłoszenie reklamowe. Przykład stanowi chociażby udział Polski (po raz pierwszy historii) w prestiżowych targach Levante odbywających się po raz 84. w Bari, w Apulii, kiedy to zaprezentowaliśmy się jako kraj nowoczesny i gotowy na nowe wyzwania.

  Dzięki staraniom podjętym przez Izbę udało się podpisać list intencyjny w zakresie współpracy pomiędzy Bari i Lublinem. Aktualnie trwają rozmowy z zainteresowanymi podmiotami o stworzeniu połączenia lotniczego między tymi miastami. Istnieje wiele możliwości wspólnych działań a #RPMS dzięki profilowi swojej działalności stał się idealnym partnerem dla podjętej przez Izbę strategii kooperacji biznesowej. Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy mając oddziały i współpracujących z nią ekspertów m.in. adwokatów, doradców podatkowych czy agencje nieruchomości na terenie Włoch, znając włoskie realia i obyczaje może zaoferować swoim klientom kompleksową obsługę.

  ŁATWOŚĆ NAWIĄZYWANIA RELACJI BIZNESOWYCH

  Członkostwo w PIBW zapewnia możliwość nawiązania licznych kontaktów z przedsiębiorcami oraz instytucjami z całego świata. Spotkania organizowane przez Izbę stanowią realną szansę na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami różnych branż, co może być katalizatorem dla rozwoju określonego biznesu. Członkostwo RPMS w Izbie umożliwi klientom Kancelarii korzystanie z międzynarodowej sieci kontaktów, co może stać się katalizatorem rozwoju na międzynarodowych rynkach.

  BUDOWANIE WIZERUNKU I ROZPOZNAWALNOŚCI MARKI WŁASNEJ

  Podmioty zrzeszone w PIBW są systematycznie promowane na stronie internetowej Izby oraz w kanałach social media, a także podczas wydarzeń i konferencji organizowanych przez Izbę. Firmy członkowskie mają również możliwość uzyskania pomocy od patronów medialnych i wystąpienia o stworzenie autorskiej publikacji lub zamieszczenie informacji na łamach portali związanych z Izbą.

  Warto dodać, że członkostwo w Izbie przydaje podmiotom biznesowym działającym w obszarze handlu zagranicznego większej wiarygodności. Firmy zrzeszone w Izbie korzystają bezpośrednio z prestiżu instytucji oraz doświadczenia w budowaniu i umacnianiu partnerskich relacji z europejskimi przedsiębiorcami. Możliwości te stają się teraz dostępne dla klientów naszej Kancelarii, a nasza mocna pozycja na arenie międzynarodowej przełoży się bezpośrednio na zwiększenie renomy i globalnej rozpoznawalności marek współpracujących.

  CENNE ROZWIĄZANIA I PREFERENCYJNE CENY

  Członkowie Izby mogę korzystać ze specjalnych ofert na usługi oferowane przez instytucję, wśród których wymienić można: doradztwo prawne, finansowe oraz ekonomiczne, pośrednictwo i pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych, a także pomoc w pozyskiwaniu kredytowania, a nawet organizowania delegacji, wyjazdów czy misji gospodarczych oraz wystąpień podczas wydarzeń targowych. Pełny zakres usług i zindywidualizowanych rozwiązań prezentuje się następująco:

  • Wsparcie w budowaniu relacji biznesowych i współpracy gospodarczej między podmiotami z Polski, Włoch i innych krajów,
  • Prowadzenie analiz i badań rynkowych na zlecenie firmy członkowskiej,
  • Organizowanie spotkań biznesowych, konferencji oraz warsztatów i wystąpień targowych,
  • Doradztwo biznesowe: prawne, ekonomiczne oraz dotyczące konkurencyjności gospodarczej,
  • Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania z funduszy unijnych,
  • Organizacja delegacji lub misji gospodarczych we Włoszech, w Polsce oraz w innych krajach,
  • Promocja usług członków Izby podczas targów, pokazów i konferencji,
  • Tłumaczenia ustne oraz pisemne.

  Członkostwo w Polskiej Izbie Biznesowej we Włoszech to szansa dla klientów Kancelarii RPMS na zintensyfikowanie rozwoju oraz łatwiejsze dotarcie do odbiorców końcowych. Rozwijamy nasze usługi, ukierunkowane na prawne wspieranie biznesu w skali międzynarodowej oraz powiększamy możliwości oddziaływania na zagranicznych rynkach, by zapewnić naszym klientom rozwiązania nie tylko konkurencyjne, ale pozwalające im na rozwój i ekspansję w skali międzynarodowej.

  Partnerstwo nawiązane z PIBW pozwala naszej Kancelarii na dalsze udoskonalanie rozwiązań pomostowych, które już w 2020 roku wspierały polskie firmy w prowadzeniu działalności na zagranicznych rynkach, a zagranicznym przedsiębiorstwom pomagały zadebiutować na polskim rynku. W tym kontekście, partnerstwo z PIBW oraz uznanie na arenie międzynarodowej wpisuje się doskonale w plany rozwojowe Kancelarii RPMS, obejmujące zwiększenie naszej obecności na zagranicznych rynkach, a tym samym otwieranie ich dla naszych klientów przy pełnym wsparciu naszych prawników gwarantujących kompleksową opiekę prawną.

  5/5 - (liczba głosów: 7)