|
23 listopada 2020
Spis treści

CZYM JEST MAŁA INSTYTUCJA PŁATNICZA (MIP)

Mała Instytucja Płatnicza znalazła się w polskim systemie prawnym 20.06.2018 r. i w swoim zamyśle została skierowana do wszystkich tych podmiotów, które chciałyby samodzielnie świadczyć usługi płatnicze, czyli np. wykonywać pośrednictwo przy transferach pieniężnych. Dotychczas utrudnieniem była konieczność uzyskania statusu Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP), co było obarczone długą i wymagającą procedurą oraz sporą ilością formalności, włączając w to konieczność uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Teraz jednak mamy alternatywę w postaci MIP, która będąc o wiele prostszą i tańszą, oferuje praktycznie takie same możliwości jak KIP, minus parę ograniczeń, o których dowiecie się poniżej.

JAK ZOSTAĆ MAŁĄ INSTYTUCJĄ PŁATNICZĄ (MIP)?

Proces rejestracji podmiotu jako MIP jest stosunkowo prosty, ale by zrobić to dobrze, potrzebujemy przygotować szereg dokumentów. Zatem pochylmy się na każdym z nich.

Najbardziej podstawowym z wszystkich koniecznych dokumentów jest niewątpliwie wniosek o rejestrację podmiotu jako MIP. Wniosek ten możemy znaleźć na stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i stamtąd należy go pobrać wraz z obowiązkowymi załącznikami, które następnie będziemy musieli wypełnić.

Dalej do wniosku będziemy musieli załączyć schemat graficzny prowadzonej działalności. Czym jest taki schemat? Jest to graficzne ukazanie jakie podmioty i kiedy będą brały udział w świadczeniu poszczególnych usług. Wynika to z konieczności zachowania transparentności, szczególnie jeśli stosujemy outsourcing czynności do innych podmiotów.

Kolejnym dokumentem wymaganym jest oświadczenie odnośnie kompletności i prawdziwości składanych informacji oraz informacje o tym czy zamierzamy korzystać z usług agentów (jest to podobne do wzoru zawiadomienia z art. 85 ust. 1 uUP).

Inne wymagane dokumenty to:

  • Program działalności na pierwszych 12 miesięcy;
  • Plan finansowy na pierwszych 12 miesięcy;
  • Procedury zarządzania ryzykiem, na które MIP jest narażony, w tym plan ciągłości działania;
  • Procedury AML/CFT (przeciwdziałania praniu pieniędzy);
  • Procedury rozpatrywania reklamacji.

Stworzenie całej powyższej dokumentacji będącej załącznikami do wniosku może być czasochłonne (zwykle 1-2 miesiące), a sama dokumentacja m a pokazać organowi nadzoru, że jesteśmy wiarygodnym i bezpiecznym podmiotem, któremu klienci mogą powierzyć pieniądze.

Po zgromadzeniu wszystkich powyższych dokumentów będziemy musieli je podpisać. Konieczny przy tym jest, żeby odbyło się to zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi nas ze względu na prawną formę wykonywania naszej działalności.

Teraz możemy złożyć wszystkie wspomniane wyżej dokumenty wraz z wnioskiem w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i oczekiwać na wydanie decyzji. Gdy to się stanie KNF wyda nam dodatkowo specjalne zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu. Dzień wpisu uznaje się za dzień w którym możemy rozpocząć działalność jako MIP.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY ?

SPRAWDŹ NASZE USŁUGI OBEJMUJĄCE TECHNOLOGIE FINANSOWE LUB DAJ NAM ZNAĆ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Prawna RPMS


Może Ciebie również zainteresować:


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)