Anna Maria Sobczak
|
22 maja 2020
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.
  analysis-blackboard-board-bubble-355952 (2)

  Każda odnosząca sukces firma powinna zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją i zarejestrować swoje oznaczenia. W ten sposób zyskuje pełne prawa do swojej marki: może na niej zarabiać, udzielać licencji na jej wykorzystywanie, a także likwidować wszelkie nadużycia (np. gdy ktoś użyje podobnej nazwy, hasła reklamowego czy grafiki).


  Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu terytorialnego, kradzież wizerunku i pomysłów zdarza się dość często. Mamy z tym do czynienia zwłaszcza w przypadku e-commerce (sklepów internetowych), czy ogólnie – branży internetowej, gdzie każda oryginalna koncepcja i rozpoznawalność są na wagę złota.

  Dlatego warto, aby taka ochrona trwała w nieskończoność. Czy to możliwe?

  PIERWSZA REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO – ILE TRWA OCHRONA

  Ochrona znaku towarowego z zasady nie jest zabiegiem raz na zawsze, jednak w pewnym sensie może nim być (o czym dowiesz się z dalszej części artykułu). Kiedy zastrzegamy znak po raz pierwszy, otrzymujemy świadectwo ochronne na 10 lat liczonych od daty zgłoszenia.

  Wniosek składamy w odpowiednim Urzędzie Patentowym.

  Przed tym warto zlecić audyt ochrony marki, aby sprawdzić, czy nazwa lub logo faktycznie kwalifikuje się do rejestracji. Może się zdarzyć, że nazwa firmy będzie opisowa, zbyt jednoznaczna, albo już widnieje w rejestrze. Dlatego w Kancelarii RPMS wstępna analiza jest całkowicie bezpłatna.

  PRZEDŁUŻENIE OCHRONY NA ZNAK TOWAROWY – NA CZYM TO POLEGA?

  Google Analytics

  Po tym okresie właścicielowi przysługuje prawo do przedłużenia ochrony. W praktyce można robić to w nieskończoność, dlatego wcześniej wspomnieliśmy, że zastrzeżenie znaku w pewnym sensie może być zabiegiem raz na zawszeWystarczy pamiętać o opłaceniu kolejnego okresu rejestracyjnego. W tym przypadku nie trzeba czekać na wydanie decyzji. Po wpłacie na konto Urzędu, ochrona automatycznie ulega przedłużeniu o kolejną dekadę. Co istotne, możemy zrobić to tylko dla wybranej części usług czy towarów, jeżeli charakter naszej działalności uległ zmianie.

  Trzeba jednak pamiętać, aby zrobić to terminowo, czyli przed upływem dekady (liczonej od daty rejestracji), ale nie wcześniej niż 12 miesięcy przed jej zakończeniem. Opłata za przedłużenie zabezpieczenia w każdej klasie towarowej w Polsce wynosi 400 zł. Jeżeli jednak wniesiemy ją później, ale do 6 miesięcy po upływie terminu, w których zakończył się poprzedni okres, kwota zwiększy się o 30%. Dlatego zamiast 400 zł, zapłacimy 520 zł.


  Niestety Urząd nie ma obowiązku informowania o nadchodzącym wygaśnięciu świadectwa. W rezultacie wielu przedsiębiorców wyznacza pełnomocnika, który zadba o odnowienie ochrony po 10 latach.

  PODSUMOWANIE

  Decydując się zastrzeżenie znaku towarowego możemy chronić swoją markę w nieskończoność.

  Jeżeli po 10 latach przedłużymy ważność świadectwa, zyskamy gwarancję, że nikt nie wykorzysta naszych oznaczeń czy nazw bez konsekwencji. To świetna forma zabezpieczenia zarówno dużych, średnich, jak i małych przedsiębiorstw.

  Prawa do marki pozwalają uczynić z niej składnik majątku firmy. Dają też gwarancję, że budowany latami wizerunek już na zawsze pozostanie naszą własnością. W tym celu wystarczy wnieść odpowiednią opłatę w wyznaczonym terminie raz na 10 lat. Dzięki temu nie stracimy dotychczas poniesionych, urzędowych kosztów, z którymi wiąże się samo złożenie wniosku i jego pozytywne rozpatrzenie.

  MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

  DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Pytania i odpowiedzi

  Polska ustawa prawo własności przemysłowej przewiduje pewne wymogi, które musi spełniać znak towarowy, aby mógł zostać zarejestrowany. Musi przede wszystkim wystarczająco odróżniać towary i usługi od towarów i usług konkurencji. Aby sprawdzić, czy znak towarowy może być zarejestrowany, warto zlecić kancelarii audyt znaku towarowego, który w naszej kancelarii jest darmowy.

  Rejestracja znaku towarowego wiąże się z kosztami, które przedsiębiorca musi ponieść. Dotyczy to jednakowo opłat urzędowych (za ochronę w każdej klasie towarowej). W Polsce opłata urzędowa za ochronę znaku w jednej klasie to 400 zł i 120 zł za rozszerzenie ochrony na każdą kolejną klasę. Do kosztów rejestracji znaku należy doliczyć także ewentualne honorarium pełnomocnika i inne koszty uboczne (np. tłumaczenia przysięgłe, jeżeli są wymagane).

  Wniosek o rejestrację znaku towarowego składa się co do zasady do Urzędu Patentowego RP. Wyjątkiem oczywiście jest rozszerzenie ochrony na UE, bowiem znak wspólnotowy rejestruje się w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.

  Oprócz zastrzeżenia znaku towarowego w tzw. procedurze krajowej można rozważyć także rozszerzenie ochrony na całą UE. Jest to korzystne przede wszystkim w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy swoim produktem czy usługą chcą wykraczać poza obszar jednego państwa.

  Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście twierdząca. Zawsze warto chronić swoją markę, ponieważ może to znacznie ułatwiać zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Faktem jest, że zastrzeżenie znaku towarowego wymaga pewnego nakładu pracy, ale nie można zapominać o tym, że całość procedury mogą Państwo zlecić wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

  5/5 - (liczba głosów: 3)