|
13 sierpnia 2020 | Ostatnio zmodyfikowano 8 czerwca, 2023 o 10:47 | Czas na przeczytanie: 12 minut

Marcin Staniszewski
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, w tym reorganizacja fuzje i przejęcia. Sprawy...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły • W jednym z punktów formularza należy wpisać uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w kontekście nagłego niedoboru lub braku płynności w wyniku wpływu koronawirusa. W związku z tym mam pytanie – co oznacza ten “nagły niedobór lub brak płynności finansowej”?

  • Sz. P. Marzeno, zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami od WARP wynika, że sytuację nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej organ rozumie jako pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorcy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu po 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadły o co najmniej 30%. W przypadku dalszych wątpliwości zapraszamy do kontaktu

   • Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014, który podaje, że przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które:
    a) mają większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca, akcjonariusza lub członka;
    b) mają prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
    c) mają prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem, a także na podstawie postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
    będąc udziałowcami, akcjonariuszami lub członkami innego przedsiębiorstwa kontrolują samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami, akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców, akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

  • Panie Macieju, dotychczasowy – usunięty zresztą wzór wniosku, jest nieaktualny. Z informacji uzyskanych od WARP pole jak te, o którym Pan wspomniał będzie zastąpione polami „wyboru” (checkboxami) ze wskazaniem ewentualnej dokumentacji jaka będzie potrzebna – o ile w ogóle takie pole będzie w ostatecznej wersji wniosku. Natomiast komunikat jest taki, że raczej cała procedura będzie odbywać się podobnie jak przy wnioskach z PFR – czyli systemowo organ sprawdzi prawidłowość podawanych danych (zaległości ZUS, spadek obrotu itd), i to w tym zakresie (danych księgowych) sugerujemy w szczególności się przygotować.

 • na co dokładnie można przeznaczyć grant? czy np może to być np zakup urządzeń aby zmienićrozszerzyć działalność ?
  czy może to być zakup części stosowanych do naprawy urządzeń w przyszłości?

  • Panie Piotrze, grant będzie można przeznaczyć na bieżącą działalność – koszty pracownicze, zakup surowców / materiałów, ZUS, lokal, zakup usług etc. Zakup urządzeń czy części również tutaj wchodzi w grę, jeżeli jest to powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ta działalność zostanie utrzymana w okresie, w którym Pan zadeklaruje (1-3 miesiące).

  • Dzień dobry, Proszę rzucić okiem na akapit z aktualizacją. Na chwilę obecną, zgodnie z przekazanymi przez WARP informacjami
   ➡ generator wniosku na stronie WARP udostępniony będzie w środę 19 sierpnia 2020r. w godzinach popołudniowych
   oraz
   ➡ nabór wniosków rozpocznie się 24 sierpnia br. o godz. 9:00.
   Czy powyższe ponownie nie ulegnie zmianie – tego nie jesteśmy w stanie zagwarantować.

 • Witam,
  czy otrzymaną pomoc z Powiatowego Urzedu Pracy na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 uwzględniam we wniosku o grant Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej jako otrzymaną pomoc publiczną?

  -jeżeli tak to w którym punkcie C.8 , 2 czy 3?

  • Małgorzata Sajkowska says:

   Dzień dobry, Pani Marzeno odpowiedź na Pani pytanie brzmi: TAK, uwzględnia się to jako otrzymaną pomoc publiczną i wpisuje w punkcie C.8. wniosku.

 • Witam
  Proszę o odpowiedź na pytanie w jednym z pytań w rubryce C jest „czy przedsiębiorstwo nie zalegalo z podatkami na koniec grudnia 2019r.?”jest to to pytanie z podwójnym zaprzeczeniem bo odpowiedź oprawna może być tak i nie?

 • Witam serdecznie czy jeśli miałem spadek o 30 procent tylko w 1 miesiącu ale będę kontynuował działalność przez powyżej 3 miesiące to o jaką kwotę mogę się starać

 • CO WPISAĆ W TYM PUNKCIE
  „W przypadku gdy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które podmiot otrzymał już inną pomoc, należy podać opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na które została udzielona pomoc, podstawę prawną, datę udzielenia pomocy, jej wartość w złotych oraz nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy:”

 • CO WPISAĆ W TYM PUNKCIE
  “W przypadku gdy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które podmiot otrzymał już inną pomoc, należy podać opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na które została udzielona pomoc, podstawę prawną, datę udzielenia pomocy, jej wartość w złotych oraz nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy:”

   • Szanowna Pani Agnieszko, weksel stanowi zabezpieczenie dla instytucji udzielającej grantu w przypadku, gdyby środki były wydane niezgodnie z przeznaczeniem lub zaszły by inne okoliczności uzasadniające zwrot kwoty. Weksel jest instrumentem ułatwiającym dochodzenie roszczeń i ich zabezpieczenie na czas trwania procesu sądowego natomiast proszę pamiętać, że jego wypełnienie i skorzystanie musi być uzasadnione tj muszą zachodzić przypadki wskazane w regulaminie dofinansowania. Bez udzielenia zabezpieczenia WARP nie udzieli grantu – jest to warunek zawarcia umowy.

 • Czy musi być poręczenie weksla? Jeżeli jestem w związku z małżeńskim, czyli muszę mieć dwa poręczenia? Kto może być poręczycielem?

 • WITAM. MAM PYTANIE – MIKRO PRZEDSIĘBIORCA /SKLEP/ GDZIE PRACUJE WŁAŚCICIEL FIRMY I PRACOWNIK NA UMOWĘ O PRACĘ NA 0,25 ETATU. JAKA JEST WARTOŚĆ FTE.

 • Panie Mecenasie,
  w przypadku otrzymania subwencji PFR i pożyczki PUP jakie podstawy prawne (poza numerami umów) powinienem wpisać? (podstawa prawna – należy podać np. przepis ustawy, nazwę rozporządzenia oraz numer decyzji lub umowy na podstawie których udzielona została pomoc)?

 • Witam,

  Chciałabym zapytać czy zwolnienie z opłacania składek ZUS- ze względu na COVID-19 na podstawie tarczy antykryzysowej na okres 3 miesięcy też należy wskazać we wniosku i w którym ewentualnie punkcie

 • PYTANIE
  Jeżeli jestem mikro przedsiębiorcą z 1 pracownikiem na 1/2 etatu to czy muszę wypłniać nst punkty
  B. Status przedsiębiorstwa
  2.2 Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa
  2.2.1 Dane za okres referencyjny (ostatni zamknięty rok obrachunkowy)

 • Czy błąd literowy / BRAK JEDNEJ LITERKI / w adresie zamieszkania przedsiębiorcy w zatwierdzonym wniosku WAPR może spowodować jego odrzucenie ?

  • Dzień dobry, czy ten punkt należy dokładnie rozpisać , jeśli nadal nie posiada się wykazu kosztów ? W przypadku gdy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które podmiot otrzymał już inną pomoc, należy podać opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na które została udzielona pomoc, podstawę prawną, datę udzielenia pomocy, jej wartość w złotych oraz nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy.

 • CO WPISAĆ W TYM PUNKCIE
  “W przypadku gdy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które podmiot otrzymał już inną pomoc, należy podać opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na które została udzielona pomoc, podstawę prawną, datę udzielenia pomocy, jej wartość w złotych oraz nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy:”

 • O godzinie 9:00 kliknęłam w link który dostałam aby wysłać wniosek i otrzymałam odpowiedz
  Twój wniosek nie został przyjęty. Przepraszamy, kwota alokacji w projekcie Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa została wyczerpana.

  UWAGA! Wiadomość wysłana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.

  Zespół Projektu

  GRANT

  • Pani Elizo, w trakcie naboru panowała zasada kto pierwszy ten lepszy. U naszych klientów wszyscy załapali się na grant aczkolwiek proszę pamiętać, że kwota przeznaczona na dofinansowanie (grupa 2 – 60 mln) to był mały procent w stosunku do wszystkich podmiotów uprawnionych do jego uzyskania. Stąd dużo wniosków zostało odrzuconych.

   • Proszę o odpowiedź. W jaki sposób załapali się wszyscy klienci kancelarii Staniszewski & Wspólnicy, skoro nie załapała się osoba, która złożyła wniosek punkt 9:00 (bez milisekund, mikrosekund, nano sekund itp. itd.) Odpowiednio napisane skrypty mogą spowodować, że w odpowiednim czasie informacja może zostać wysłana. Wiem, że mogę złożyć protest, jednakże Pana odpowiedź jest dalece zastanawiająca. Czekam na wyjaśnienie.

    • Szanowny Panie Piotrze, z naszych obserwacji jak i komunikatów wysyłanych przez WARP wynika, że jest to kwestia czysto techniczna – kolejkowania i rejestrowania wniosków przez serwery / systemy WARP, a zapewne również i dodatkowych kwestii technicznych po stronie wnioskodawców jak: szybkość łączą, serwerów pośredniczących (dostawcy usług internetowych), odległości od serwerów (opóźnienia w transferze danych), czy może samego sprzętu z którego wniosek jest „klikany” (i np. uruchomione w tle programy).

     Proszę mieć w świadomości, że punkt 9.00 (w pierwszej sekundzie) nie tylko Pan klikał tylko 40.000 (!) innych osób (wg komunikatu WARP). Przy tak ograniczonej puli środków do rozdania tj. 17x mniej niż złożonych wniosków (100 mln w stosunku do 1 mld 700 mln złożonych wniosków), znakomita większość nie załapała się na grant. Jak wspominaliśmy w komunikatach pomagaliśmy klientom wyłącznie wypełniać wnioski, natomiast nie oferowaliśmy i nie braliśmy odpowiedzialności za ich złożenie – m.in w celu uniknięcia zarzutów klientów, że ich wniosek nie został skutecznie złożony (czyt. „kliknięty”). Jednocześnie braliśmy również pod uwagę to, że serwery WARP mogą w ogóle nie wytrzymać ilości połączeń, co dodatkowo podważało sens brania jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne złożenie wniosku. Proszę pamiętać o innych województwach, w których również środki rozchodziły się „w sekundach”.

     Główny problemem była zatem bardzo ograniczona liczba środków przy tak dużej ilości zainteresowanych i uprawnionych, z której większość uczestników nie zdawała sobie sprawy (!). Z naszej perspektywy oraz w świetle pojawiających się wątpliwości kluczowe może być zatem zweryfikowanie w jaki sposób wnioski były rejestrowane przez systemy WARP. Jeżeli odbywało się to zgodnie z chronologią wpływu informacji o kliknięciu przez serwery WARP to wydaje się być to zgodne z zasadą „kto pierwszy ten lepszy” ujawnioną w regulaminie uczestnictwa, aczkolwiek jest to kwestia tak dalece techniczna, że nie chcielibyśmy się wypowiadać jednoznacznie w tym zakresie.

     Jednocześnie bardzo ubolewamy, że nasz komunikat został odebrany w taki sposób i to w sytuacji, gdy faktycznie pomagaliśmy wyłącznie wypełniać wnioski klientom, którzy mieli problemy z ich zrozumieniem i przygotowaniem odpowiedzi dla poszczególnych pól. Proszę zresztą rzucić okiem na historię pytań w powyższych komentarzach oraz nasze reakcje.
     Podkreślamy również, że w momencie publikowania postu nie było jeszcze informacji o skali i reakcji na ilość i tryb odrzuconych wniosków, natomiast w późniejszym okresie postanowiliśmy pozostawić komunikat w celu uniknięcia dalszych – niepotrzebnych domysłów ze strony uczestników dofinansowania.

     Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, gdzie komunikaty są wykorzystywane dla własnych celów, często bez ich zweryfikowania czy w ogóle zrozumienia. Pokazuje to siłę mediów jak i sposób w jaki komunikat może być „zmanipulowany” dla wspomnianych, własnych celów. W naszym przypadku tak na prawdę nikt z „powołujących się na komunikat” nie zastanowił się przez chwilę o jaką konkretnie liczbę klientów chodzi, w jakim trybie byli obsługiwani i co faktycznie kancelaria świadczyła. Najlepszym przykładem jest wskazywanie na „wszystkich klientów kancelarii” podczas gdy komunikat dotyczył wyłącznie klientów, których wsparliśmy w procesie przygotowywania wniosku.

  • Szanowny Panie Adamie – zgadza się. Zgodnie z oficjalnym komunikatem kwoty przyznane w ramach granty będą mogły być przeznaczone na „finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo wymienia się:

   – koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),
   – czynsz za wynajem lokali,
   – opłaty za media,
   – zakup towarów handlowych,
   – zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,
   – zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),
   – paliwo,
   – spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).
   Summa summarum mówimy o katalogu bardzo szerokim – o ile oczywiście jest to powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w ramach której grant został przyznany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *