|
22 lutego 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 18 grudnia, 2023 o 12:57 | Czas na przeczytanie: 10 minut

Postępowanie egzekucyjne definiuje się jako przymusową realizację praw lub obowiązków wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego to zagadnienie, które można analizować pod wieloma kątami, jednak bezsprzecznie zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela jest to sytuacja, która wywołuje wiele niedogodności i zazwyczaj łączy się z dużym obciążeniem finansowym i emocjonalnym.

Należy w tym miejscu podkreślić, że samo posiadanie prawomocnego tytułu wykonawczego (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności) nie jest wystarczające, by wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi było zasadne. Postępowanie egzekucyjne może okazać się niedopuszczalne lub niecelowe, a to niesie za sobą szereg konsekwencji dla każdej ze stron postępowania. Kolejne akapity przybliżą specyfikację tych dwóch rodzajów egzekucji, koszty ich prowadzenia oraz różnice między nimi, poczynając od egzekucji niecelowej.


Filip Nowaczyk
APLIKANT RADCOWSKI
Specjalizacja: Sprawy sporne i sądowe. Windykacja polubowna i sądowa.
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *