Marcin Staniszewski
|
21 stycznia 2021
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Od początku zawirowań rynkowych związanych z pandemią koronawirusa wiele przedsiębiorstw, szczególnie tych mniejszych, znalazło się w trudnej sytuacji. W odpowiedzi na to rząd już na początku pandemii podjął decyzję o wprowadzeniu szerokiego programu pomocy przedsiębiorcom nazwanego Tarczą Antykryzysową i Tarczą Finansową. Obecnie ze względu na trwającą drugą falę zachorowań na Covid-19 i konieczność wprowadzenia nowych obostrzeń, rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców. O jakie wsparcie chodzi? Ile można otrzymać? Jakie warunki należy spełnić? Przekonajmy się.

  10 FORM POMOCY, CZYLI NOWE I ODŚWIEŻENIE STAREGO

  Nowy program nad którym rząd obecnie przewiduje 10 konkretnych form pomocy:

  1. Po pierwsze mali i średni przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych przez restrykcje mogą liczyć na dofinansowanie kosztów stałych w wysokości do 70%niepokrytych przychodami kosztów stałych w ramach Tarczy Finansowej PFR. By otrzymać dostęp do tych środków będą musieli wykazać spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu w 2019 roku oraz, że są objęci restrykcjami sanitarnymi.
  2. Po drugie ci sami przedsiębiorcy mogą liczyć na umorzenie subwencji z PFR. Tutaj warunkiem jest wykazanie skumulowanego spadku przychodów o 30% w okresie od marca 2020 do marca 2021. Ponownie rozwiązanie kierowane jest do branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  3. Po trzecie wydłużono program Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 dla wniosków i 31.06.2020 dla wypłat. Ponadto zmianie ulegną zasady liczenia szkody z powodu wystąpienia pandemii w pożyczkach preferencyjnych z obecnego okresu od marca do sierpnia 2020 na okres marzec 2020 do marzec 2021, tak by pasowały do pierwotnego kształtu programu.
  4. Po czwarte przedłużeniu ulegną gwarancje deminimis dla małych i średnich przedsiębiorców oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm. Ponadto rząd planuje skonsultować z Komisją Europejską wprowadzenie możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek. które mają być przyznawane na okres 6 lat dla branż dotkniętych przez restrykcje. Tu rozwiązanie kierowane jest do wszystkich branż.
  5. Po piąte kontynuowana będzie pomoc w utrzymaniu miejsc pracy w postaci dopłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przybierze ona formę świadczenia postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Będzie dostępna dla wszystkich branż na wzór zasad z marca i kwietnia 2020 r.
  6. Po szóste przedłużeniu ulegnie wypłata postojowego na miesiąc listopad dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  7. Po siódme, branże dotknięte przez restrykcje sanitarne zostaną zwolnione ze składek ZUS przynajmniej za listopad, jednak tu rząd deklaruje, że pomoc może ulec przedłużeniu na kolejne miesiące zgodnie z panującą sytuacja epidemiologiczną.Warunkiem uzyskania zwolnienia z ZUS w listopadzie 2020 roku jest wykazanie spadku przychodów o przynajmniej 40% w stosunku przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.Tym niemniej uprawnieni za obecny okres będą musieli złożyć wniosek wraz z oświadczeniami do ZUS nie później niż do 31 stycznia 2021 r.
  8. Po ósme zwiększono kwotę dotacji z sześcio do ośmiokrotności średniego wynagrodzenia i rozszerzono możliwość uzyskania dofinansowania na inne podmioty. Oznacza to, że będzie je można uzyskać na nową działalność oraz na zmianę zakresu aktualnej. Tę formę wsparcia finansować będzie PUP i będzie przeznaczona dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  9. Po dziewiąte, ARP dofinansuje koszty restrukturyzacji przedsiębiorstw.
  10. I w końcu po dziesiąte, ARP pomoże branży transportowej w pokrywaniu kosztów leasingu.

  OPRÓCZ TEGO W PROJEKCIE ZNAJDZIEMY KILKA POMNIEJSZYCH ZMIAN TAKICH JAK:

  • Zawieszenie opłaty targowej,
  • “Małą dotację” w wysokości 5.000 zł,jeżeli dochody danego przedsiębiorcy spadły o 40% w relacji miesięcy październik lub listopad 2020 r. do tych samych miesięcy 2019 roku.
  • Przesunięcie o pół roku zapłaty zaliczek od wypłaconego wynagrodzenia pracowników za miesiące X, XI i XII 2020 r.
  • Umożliwienie przedsiębiorstwom, które dopiero teraz odczuły pogorszenie sytuacji finansowej, że będą mogły skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i świadczenia postojowego. Będą miały na to czas aż do 30 czerwca 2021 r.
  • Od 9 listopada przywrócono tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ze względu na zamknięcie wszystkich klas szkół podstawowych, ZUS wypłaca zasiłki opiekuńcze rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi pozostającymi w domach. Zasiłek taki może jednak uzyskać też osoba prowadząca działalność gospodarczą. Przypomnijmy, że przedsiębiorca opiekujący się dzieckiem ma prawo nie tylko do wypłaty zasiłku, lecz również do obniżenia składek ZUS za okres sprawowania opieki nad dzieckiem.
  • W ramach pomocy finansowej ze względu na pandemię Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił kolejną edycję tzw. pożyczki płynnościowej. Jest ona skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Każda firma może otrzymać nawet 15 mln zł nieoprocentowanej pożyczki. Rozwiązanie to skierowane jest do wszystkich branż.

  OCENA ROZWIĄZAŃ

  Jednak kluczową wadą tych rozwiązań jest ich naszpikowanie obostrzeniami, co nie miało miejsca w poprzednich wersjach tarczy. Kluczowym jest ograniczenie pomocy w oparciu o PKD. W wyniku tego posunięcia pomoc przede wszystkim otrzyma branża gastronomiczna, rozrywkowa, dbająca o zdrowie fizyczne oraz sprzedaży detalicznej, co wykluczy wiele podmiotów spoza tych branż. Pomocy nie otrzymają nowozałożone przedsiębiorstwa bo nie będą w stanie wykazać spadku dochodów.

  Jak mogliśmy zaobserwować rząd pracuje nad dość sporą ilością zmian i pakietów pomocowych. Niemniej są one teraz o wiele bardziej ograniczone, więc jest duża szansa na to, że sporo przedsiębiorców nie będzie w stanie z nich skorzystać, co negatywnie odbije się na stanie polskiej gospodarki. Pozostaje jedynie czekać na finalną wersję nowelizacji.

  5/5 - (liczba głosów: 4)