Kamila Wasilewska
|
28 września 2022
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  E-commerce – w szczególności w rzeczywistości popandemicznej – jest chyba najpopularniejszym rodzajem handlu. W związku z przeniesieniem wielu sfer działalności online, grono klientów sklepów internetowych znacznie się powiększyło. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tej branży poszukują nowych kanałów dla rozwoju sprzedaży internetowej, a Facebook jest naturalnym kierunkiem ekspansji sklepu. Sprzedaż na Facebooku wymaga zachowania jednak określonych formalności, a jedną z nich jest obowiązek sporządzenia regulaminu sprzedaży.

  Czy muszę mieć regulamin sprzedaży na Facebooku?

  Wielu przedsiębiorców może zadawać sobie pytanie, jak bardzo regulamin sklepu internetowego jest faktycznie konieczny, a w jakim stopniu jest to wyłącznie wymysł prawników, chcących sprzedać produkt czy usługę. Odpowiedź jest bardzo prosta – każdy przedsiębiorca świadczący usługi przez internet ma obowiązek wdrożenia regulaminu, co wynika wprost z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Obowiązek posiadania regulaminu sprzedaży wynika również z przepisów prawa cywilnego i z przepisów ustawy o ochronie praw konsumenta jasno wynika, że przedsiębiorca, aby zrealizować liczne obowiązki (zwłaszcza obowiązki informacyjne), powinien sporządzić regulamin sprzedaży. W tym jednym dokumencie zaleca się kompleksowe uregulowanie kluczowych kwestii dla działalności sklepu internetowego i zawieranej umowy sprzedaży z konsumentami.

  Regulamin sklepu na Facebooku: co powinien zawierać?

  Regulaminy sklepów internetowych to dokument niejako zastępujący umowę pomiędzy kupującym a sprzedającym (zawieraną w istocie na podstawie wzorca umownego, regulaminu właśnie). Co do zasady określa podstawowe obowiązki stron i reguły, na jakich będzie się odbywała sprzedaż.

  Regulamin sprzedaży na Facebooku powinien zawierać w szczególności informację o prawach konsumenta:

  • oznaczenie danych przedsiębiorca Sprzedawcy, czyli w szczególności wskazanie jego firmy, adresu, numeru rejestrowego;

  • wskazanie możliwych metod dostawy;

  • wskazanie możliwych sposobów płatności;

  • określenie momentu zawarcia umowy sprzedaży;

  • określenie zasad odstąpienia od umowy w terminie 14 dni;

  • poinformowanie o zasadach rozpatrywania reklamacji;

  • określenie innych, szczególnych kwestii takich jak zasady kontaktu czy określenie orientacyjnych terminów dostawy.

  W praktyce problematyczna kwestia dotyczy ograniczenia prawa konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Po pierwsze, wielu przedsiębiorców zapomina, że początek biegu terminu do odstąpienia biegnie co do zasady nie od momentu jej zawarcia, ale od momentu dostarczenia przedmiotu kupującemu- konsumentowi. Po drugie, konsument w terminie 14 dni ma obowiązek złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a po jego złożeniu ma kolejne 14 dni na odesłanie przedmiotu. Po trzecie, prawo do odstąpienia od umowy może być w niektórych przypadkach ograniczone. Dotyczy to w szczególności towarów tzw. nieprefabrykowanych, czyli stworzonych na indywidualne zamówienie klienta, towarów łatwo psujących się czy towarów, w których prawo do odstąpienia ograniczone jest w związku ze względami higienicznymi. W takich przypadkach należy w regulaminie wyczerpująco opisać te reguły.

  Nie można zapominać, że po ostatnich zmianach w kodeksie cywilnym, prawa konsumenckie przysługują także przedsiębiorcom w ramach działalności gospodarczej, w niektórych przypadkach. Szerzej zasady przyznawania tych praw przedsiębiorcom opisujemy m.in. tutaj.

  Kwestia wdrożenia i akceptacji regulaminu w przypadku sklepu internetowego na osobnej witrynie zdaje się być względnie prosta. W swoim sklepie internetowym przedsiębiorcy mają większą dowolność w zakresie wyboru, na którym etapie i w jakiej formie klient zaakceptuje regulamin. W przypadku sprzedaży na Facebooku i ogólnie jeśli chodzi o media społecznościowe możliwości umieszczenia regulaminu na stronie są ograniczone.

  Nie ulega wątpliwości, że celem legalnego prowadzenia sprzedaży na Facebooku konieczne jest uzyskanie akceptacji regulaminu od klienta. Gdzie zatem umieścić regulamin sprzedaży na Facebooku?

  Jedna z możliwych opcji jest umieszczenie regulaminu w chmurze, a następnie umieszczenie linku do regulaminu sprzedaży w opisie sklepu wraz z wraz z informacją, że złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Inną możliwością jest wysyłanie regulaminu do klientów przed zawarciem umowy, w wiadomości prywatnej z prośbą o potwierdzenie postanowień regulaminu. Kluczowe jest jednak aby klient miał dostęp do regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży.

  Co do zasady sposób, w jaki uzyskana zostanie akceptacja regulaminu przez klienta, jest dowolny. Warto jednak wybór jednego z opisanych powyżej sposobów poprzedzić staranną analizą, w przedmiocie tego, który sposób będzie dla przedsiębiorcy najlepszy.

  Sprzedaż na Facebooku a RODO

  Regulamin sprzedaży i obowiązki wynikające z kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów to nie jedyne kwestie, na które uwagę muszą zwrócić przedsiębiorcy w dokumentacji sklepu internetowego.

  Bardzo istotną kwestią jest także wdrożenie RODO w sklepie internetowym, które wymaga co do zasady sporządzenia polityki prywatności. Polityka prywatności powinna zawierać elementy wymagane przez RODO, czyli przede wszystkim podanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, osoby administratora, zakresu przetwarzania czy informacji o kontakcie z inspektorem ochrony danych.

  Przy sporządzaniu dokumentacji RODO warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii, przede wszystkim, aby zminimalizować ryzyko kar za nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych. O RODO w sklepie internetowym piszemy również tutaj

  Sprzedaż a polityka społeczności Facebook

  Facebook, jak każdy duży portal z zakresu mediów społecznościowych również ma swoje zasady, w tym regulamin, politykę prywatności i standardy społeczności. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne zakładając konto na Facebooku, muszą zaakceptować postanowienia tychże aktów.

  W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy oprócz akceptacji zasad portalu przy zakładaniu konta, muszą także ich przestrzegać podczas korzystania z portalu. Do najpopularniejszych zasad serwisu Facebook należy m.in. zakaz promowania mowy nienawiści, hejtu, ale także brak możliwości promowania i sprzedawania za pomocą Facebook Marketplace usług, sprzedaż podróbek czy nieistniejących przedmiotów.

  Naruszenie standardów Facebooka może doprowadzić do tymczasowej, a nawet permanentnej blokady konta w serwisie. W szczególności przedsiębiorcy posiadający strony czy sklepy internetowe o wypracowanych zasięgach i społeczności mogą utracić swoje strony przez naruszenia standardów społeczności.

  Podsumowanie

  Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule niniejszego tekstu: co do zasady sprzedaż na Facebooku jest legalna. Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność tego rodzaju, powinni sporządzić odpowiednią dokumentację prawną, zawierającą w szczególności regulamin sklepu i politykę prywatności. Oprócz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, sprzedawcy na Facebooku powinni także wziąć pod uwagę regulamin portalu Facebook i inne polityki (w tym standardy społeczności). Brak dostosowania działalności do któregokolwiek z tych aktów prawnych może powodować problemy w przyszłości.

  Pytania i odpowiedzi

  Prowadząc działalność przez internet, również tylko za pośrednictwem portalu Facebook, przedsiębiorca również powinien wdrożyć regulamin i inne dokumenty, które opisujemy w tym tekście. Wynika to wprost z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Co do zasady administrator portalu Facebook nie będzie blokował danego konta czy strony za brak wdrożonego regulaminu. Sankcja dla przedsiębiorcy, który zaniecha tego obowiązku, może być znacznie poważniejsza, gdyż w przypadku ewentualnej kontroli może mieć charakter kary administracyjnej.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 2)