Jako Kancelaria specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców z sektora finansowegoIT i nowoczesnych technologii, zapewniamy pełne wsparcie we wdrażaniu i późniejszej ewaluacji wewnętrznych procedur w przedsiębiorstwie, dzięki którym jego działania stają się zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także chronią daną jednostkę przed nadużyciami pracowników i podwykonawców dzięki wdrożeniu jasnych i sztywnych zasad funkcjonowania poszczególnych działów oraz reguł dotyczących wewnętrznej wymiany informacji (Corporate compliance).

Od 2018 roku compilance powinien być powszechnie stosowanym standardem w polskich firmach. Proces ten pozwala przedsiębiorcom nie tylko uniknąć wysokich kar finansowych i przykrych konsekwencji prawnych (m.in. w wyniku naruszeń ochrony danych osobowych – RODO), ale także umożliwia utrzymanie pozytywnej opinii o firmie jako podmiocie uczciwym, wiarygodnym i etycznym.

Dobra reputacja decyduje o Twoim sukcesie. Dlatego wdrożenie procedur compilance jest działaniem długofalowym, wpływającym zarówno na biznesowe standardy, jak i zwiększającym skuteczność ochrony prawnej i wszelkich działań firmy, w tym szans na powodzenie podczas przetargów.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Compilance pozwala na:

  • Uniknięcie strat wizerunkowych,
  • Zwiększenie zaufania do firmy ze strony akcjonariuszy i klientów,
  • Zmniejszenie ryzyka wynikającego z niedopatrzeń i niedostosowania się do nowych przepisów/regulacji prawnych,
  • Uniknięcie odpowiedzialności karnej, cywilnej i karnoskarbowej.

  Business compilance – obszary, które obsługujemy:

  1. Prawo pracy – opracowywanie wewnętrznych polityk i kodeksów (np. regulaminu pracy, regulaminu etyki, polityki antydyskryminacyjnej), weryfikacja dokumentacji pracowniczej, szkolenia z zakresu prawa pracy, doradztwo w zakresie zagadnień bezpieczeństwa, higieny i wypadków przy pracy, postępowania w razie naruszeń ze strony pracowników, ochrony prywatności pracowników, oraz zasad ich monitorowania (kontroli skrzynek e-mail, nagrywania itd.).
  2. RODO i ochrona danych osobowych – szkolenia z zakresu RODO, przeprowadzenie audytu mającego na celu sprawdzenie, czy firma postępuje zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych, opracowanie polityk, procedur i wzorów dokumentów związanych z RODO i ochroną danych (np. umów i klauzul zgód na przetwarzanie danych).
  3. MAR (Market Abuse Regulation) – doradztwo i reprezentacja przedsiębiorstwa przed Komisją Nadzoru Finansowego.
  4. Ochrona konkurencji – symulacja kontroli UOKiK oraz ocena pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.
  5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne – kontrola systemów i audyt bezpieczeństwa własności intelektualnych i tajemnic firmy, szkolenie pracowników działu IT i wybranych grup pracowników w zakresie ochrony informacji przed działaniami szpiegowskimi.
  6. Bezpieczeństwo ekonomiczne – opracowanie i weryfikacja odpowiednich procedur oraz polityki cen transferowych, szkolenia pracowników.
  7. Procedury antykorupcyjne – pełnomocnictwo w postępowaniu przygotowawczym lub rozpoznawczym, przygotowanie procedur antykorupcyjnych i szkoleń pracowników.
  8. Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta – szybka weryfikacja i dostarczenie raportu o wiarygodności kontrahenta, m.in. na podstawie rejestrów, baz (w tym zagranicznych), bezpośrednich zapytań do odpowiednich podmiotów i wywiadu środowiskowego.

  Jak możemy Ci pomóc?

  Liczba przepisów i regulacji prawa rośnie z każdym rokiem. Stale ewoluują również rynkowe tendencje. Z tych względów warto być na bieżąco i zaktualizować wewnętrzne procedury w swoim biznesie. Pozwala to na uniknięcie zróżnicowanych, negatywnych konsekwencji, takich jak chociażby utrata reputacji, odpowiedzialność karna, czy straty finansowe. W tym celu wystarczy skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów Kancelarii RPMS w zakresie wdrożenia zasad Corporate compliance w przedsiębiorstwie.

  Opracujemy dla Ciebie specjalny program zgodności z prawem, dzięki któremu wszystkie działania Twojego przedsiębiorstwa będą spójne z obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

  Nasze usługi opierają się na:

  • Identyfikacji potencjalnych zagrożeń, czyli analizie obowiązujących przepisów organizacyjno-prawnych pod kątem Twojej działalności.
  • Zaplanowaniu działań, które pozwolą na zniwelowanie ewentualnego ryzyka, a więc opracowaniu odpowiednich, wewnętrznych regulacji, procedur i szkoleń pracowników.
  • Pomocy prawnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej w Twoim przedsiębiorstwie.

  Nasze Aktualności prawne

  5/5 - (1 vote)