Marcin Staniszewski
|
4 stycznia 2022
Spis treści

Według ustawy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, budowa domu o powierzchni do 70m2 nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia i ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika. Uprości też projekty domów. Zmiana ta jest wynikiem realizacji rządowego programu Polski Ład, w przypadku którego jednym z celów było ograniczenie formalności przy budowie małych domów mieszkalnych. Efektem działania tego przepisu będzie skrócenie procesu budowlanego o kilka tygodni, a także mniejsze koszty przedsięwzięcia (nawet do kilku tysięcy złotych).

Dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. Główne założenia nowej ustawy

Podstawowe założenie nowej ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to wyznaczenie konkretnej kategorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku których nie trzeba będzie uzyskiwać:

  • Pozwolenia na budowę domu,

  • Ustanawiania kierownika budowy,

  • Prowadzenia dziennika budowy.

Poza tym postawienie takiego budynku nie będzie podlegać kontroli ze strony organów administracji architektoniczno-budowlanej jeszcze przed wszczęciem budowy.

Najważniejsze informacje na temat zmiany

W przypadku nowego prawa budowlanego należy jednak spełnić pewne kryteria, aby postawić dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. Przede wszystkim budowa jednorodzinnych domów wolnostojących o powierzchni zabudowy od 35 do 70 m2 i max dwóch kondygnacjach nadal wymaga formalnego zgłoszenia. Dodatkowo trzeba zawrzeć w dokumentacji projekt budowlany o powierzchni zabudowy do 70 m2 z poddaszem, a zgłoszenie musi zostać złożone organom administracji architektoniczno-budowlanej, czyli starosty bądź wojewody właściwych dla konkretnego miejsca zamieszkania inwestora. Poza tym prace budowlane można rozpocząć już po doręczeniu wymaganej dokumentacji.

W przypadku obszarów nieposiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Urząd wydaje taką decyzję w ciągu 21 dni. Za to gdy teren posiada miejscowy plan, wystarczające będzie samo zgłoszenie budowy. Wraz ze zgłoszeniem trzeba przedłożyć oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, mówiące o tym, że planowana budowa jest realizowana w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora – w rezultacie tego typu dom nie może być przeznaczony na wynajem. Drugi wymagany dokument to oświadczenie przejęcia przez inwestora odpowiedzialności za kierowanie budową w sytuacji, gdy nie ustanawia on kierownika budowy.

Ważną informacją jest również fakt, iż dopuszczalna gęstość zabudowy obejmuje jeden dom na każde 500m2 powierzchni działki. Finalnie, po ukończeniu budowy inwestor jest zobligowany do dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu oświadczenia o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku w sposób zgodny z przepisami. Niezbędne jest również drugie oświadczenie dotyczące zgodności wykonania budynku według projektu budowlanego oraz zgodnie z wymogami technicznymi.

Uwaga: domy bez pozwolenia nadal trzeba budować według zasad dotychczasowego prawa budowlanego. Konieczne będzie więc m.in. geodezyjne wyznaczenie terenu czy powiadomienie nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia prac.

Od kiedy można postawić dom bez pozwolenia na budowę?

Według ustawy podpisanej przez Prezydenta 29 października 2021 roku, nowe przepisy wejścia w życie 2 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, co odbyło się 2 listopada 2021 roku. W rezultacie budowa małych domów na nowych zasadach będzie możliwa od początku 2022 roku.

FAQ

Nie powinno ulegać wątpliwości, że omawiana w niniejszym teście liberalizacja przepisów z pewnością nie tylko uprości procedurę budowy domu, ale także znacznie ją przyspieszy i prawdopodobnie trochę zmniejszy jej koszty.

Jak wskazywaliśmy w tekście, obecnie nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Ważne jest jednak, że inwestor w dalszym ciągu musi dokonać zgłoszenia budowy małego domu jednorodzinnego (co jednak powinno być znacznie prostsze i szybsze).

Ważne jest, że zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie zwalnia inwestora (a także wykonawców, czyli np. ekipy budowlanej) z konieczności stosowania przepisów prawa budowlanego np, w zakresie bezpieczeństwa na placu budowy.Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 4)