Marcin Staniszewski
|
6 sierpnia 2020
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT – CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

  Od 01.01.2020 r. korzystanie z tzw. białej listy podatników VAT jest dla przedsiębiorców obowiązkowe. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorców dokonujących płatności kwot powyżej 15.000 zł.

  CO TO JEST BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

  Biała lista podatników VAT jest publicznym, ogólnodostępnym i bezpłatnym wykazem przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, przy czym dane dotyczą okresu do 5 lat wstecz od daty wyszukiwania. Na liście mogą więc znaleźć się też podmioty, które aktualnie nie są czynnymi podatnikami VAT, ale zostali w tym czasie wykreśleni lub przywróceni do rejestru VAT. Lista nie obejmuje podatników oczekujących na rejestrację jako podatnik VAT (jeszcze niezarejestrowanych i oczekujących na bycie czynnym podatnikiem VAT) i tych, którzy nigdy nie dokonywali rejestracji dla potrzeb VAT, gdyż np. w związku z korzystaniem ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

  Wykaz prowadzony jest elektronicznej przez Krajową Administrację Skarbową i można się z nim zapoznawać przez strony:

  • BIP MF – https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

  Wyszukiwanie w rejestrze następuje przez podanie numeru konta, NIP, Regon lub nazwy przedsiębiorcy.

  W rezultacie dostajemy listę danych podatnika VAT, ze szczególnym uwzględnieniem „białego” numeru rachunku bankowego w sekcji imiennych rachunków, tak w banku jak i spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej.

  Biała lista podatników VAT – służąca celom uszczelnienia i ściągalności podatku VAT – ma umożliwiać:

  sprawdzenie czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VATpoznanie przyczyny dla danego przedsiębiorcy:  odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru lub przywrócenia zarejestrowanie jako podatnika VATpotwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki należy zapłacić przedsiębiorcy (aby nie narazić się na sankcje podatkowe)

  JAKIE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH ZAWIERA LISTA

  Jeżeli zastanawiasz się jaki numer rachunku bankowego znajduje się i skąd pochodzi na wykazie podatników VAT to wyjaśniamy:

  Na białej liście znajdują się tylko rachunki firmowe przedsiębiorcy;


  Na liście nie mogą znaleźć się prywatne rachunki bankowe (ROR), mimo, że nie ma przeszkód prawnych, aby były wykorzystywane w działalności przedsiębiorcy (w praktyce wielu jednoosobowych przedsiębiorców takie wykorzystuje, gdyż nie chce pokrywać opłat za konta firmowe). Jeżeli więc korzystasz z rachunku prywatnego i dokonujesz transakcji na wysokie kwoty, konieczne będzie założenie rachunku firmowego;


  Na białej liście nie są publikowane rachunki techniczne i cesyjne (np. subkonta, czy rachunki dedykowane dla płatności masowych, np. media);


  Urząd skarbowy wie o rachunku firmowym i kwalifikuje go jako ten właściwy ze zgłoszenia NIP– identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego;


  Rachunki, które wykazane są na białej liście zostały pobrane automatycznie z baz Krajowej Administracji Skarbowej, po potwierdzeniu w STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej – do STIR rachunki firmowe zgłaszają banki).

  Jeżeli rachunek bankowy do odzwierciedlenia w wykazie podatników VAT się zmieni należy złożyć aktualizację do urzędu skarbowego (NIP-8 i NIP-2), lub przez CEIDG w przypadku rejestracji przedsiębiorcy w tym rejestrze.

  KONSEKWENCJE WPŁAT NA RACHUNKI BANKOWE

  W obrocie oferowane funkcjonują różne rodzaje rachunków bankowych. Należy wymienić i opisać konsekwencje wpłat na takie rodzaje rachunków:

  Rachunki wirtualne (prowadzone są przez usługodawców, często do rozliczeń internetowych, ale i służą do nieuczciwych działań) – nie są one widoczne w wykazie i nie podlegają one obowiązkowi ich zgłoszenia do urzędu skarbowego. Brak konsekwencji dokonania na niego płatności, jeśli rachunek, do którego został utworzony, jest na białej liście podatników (czyli de facto rachunek usługodawcy);


  Rachunki banku zagranicznego – nie są widoczne w wykazie. Jeśli nabycie miało miejsce od podatnika VAT czynnego, mogą powstać negatywne konsekwencje z tytułu płatności na taki rachunek, gdyż nie znajdzie się w wykazie;


  Rachunki podmiotów zagranicznych – brak konsekwencji, jeśli płatność dokonywana jest za wewnątrzunijne nabycie towarów, importu towarów czy importu usług;


  Rachunki powiernicze/depozytowe – gdy zapłata została potwierdzona fakturą, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, poleca się złożenie zawiadomienia ZAW-NR w terminie 3 dni od zlecenia przelewu (ZAW-NR – formularza służącego do zgłoszenia płatności na rachunek niezarejestrowany na Białej liście).

  Obowiązek weryfikacji rachunku na białej liście istnieje na dzień zlecenia płatności bankowi. Dane podatników są aktualizowane przez Ministerstwo Finansów raz dziennie, w dzień roboczy.

  Przy czym nie trzeba weryfikować wpłat na rachunek bankowy komornika sądowego i wypłat przez ubezpieczycieli na rzecz podmiotów likwidujących szkody (wyjątki od reguły weryfikacja).

  SANKCJE ZA WPŁATY NA INNE RACHUNKI

  Skoro biała lista podatników VAT ma uszczelnić system VAT, to w przypadku płatności wykonywanych od 01.01.2020 r. na kwotę ponad 15.000 zł, będą obowiązywały następujące sankcje za wpłatę na rachunek spoza listy:

  1. BRAK KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

  Podatnik dokonujący płatności nie rozliczy kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej płatność została dokonana przelewem na rachunek tzw. szary, spoza listy.

  Podatnik może zwolnić się z tej sankcji, jeżeli w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zlecenia przelewu złoży do US właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienie o zapłacie na niezgłoszony na białą listę rachunek. Zgłoszenie powinno nastąpić na formularzu ZAW-NR (papierowo lub – w bardziej pożądanej formie, elektronicznej).

  1. SOLIDARNA ZAPŁATA VAT

  Zapłata na tzw. szary rachunek będzie skutkować solidarną odpowiedzialnością płacącego nabywcy za zobowiązania podatkowe w zakresie VAT. To znaczy, że jeżeli wystawca faktury nie zapłaci VAT, US może obciążyć nim nabywcę.

  Podatnik może zwolnić się z tej sankcji, jeżeli w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zlecenia przelewu złoży do US właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienie o zapłacie na niezgłoszony na białą listę rachunek albo dokona zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności (split payment).

  1. PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

  Biała lista podatników VAT dotyczy też transakcji z podmiotami zagranicznymi zarejestrowanymi na potrzeby VAT w Polsce, ale rachunki zagraniczne nie są ujawniane na listę.

  Wtenczas trzeba być szczególnie czujnym, aby taką płatność zaraportować do US jako płatność na szary rachunek jak podano powyżej.

  FAQ

  Co do zasady przedsiębiorca może przekazać należność kontrahentowi na rachunek inny niż ujawniony w białej liście podatników. Niemniej jednak należy pamiętać, że dla dłużnika co do zasady przekazanie kwoty na rachunek inny niż ujawniony w białej księdze nie będzie korzystne, z uwagi na solidarną odpowiedzialność za VAT, czy brak możliwości zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

  Zgłoszenie i aktualizacja w zakresie białej listy podatników odbywają się co do zasady automatycznie. Dane zostaną pobrane z rejestrów publicznych przez szefa KAS, aczkolwiek przedsiębiorca w razie nieścisłości może zwrócić się z wnioskiem o sprostowanie danych.

  Przepisy nie regulują, ile kont może mieć przedsiębiorca, niemniej każde z kont wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej powinno być uwzględnione w białej liście podatników. Jeżeli zatem przedsiębiorca ma dwa konta na potrzeby prowadzenia działalności, oba powinny być zgłoszone.


  MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

  DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Kancelaria Prawna RPMS

  5/5 - (liczba głosów: 1)