Windykacja

Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (windykacji należności), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno w procesach negocjacyjnych w ramach windykacji przedsądowej oraz windykacji sądowej i komorniczej.

Nasz zespół zapewnia profesjonalną i skuteczną obsługę klientów zmierzającą do zapewnienia terminowego spływu należności, z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z dłużnikami.

Oferta Kancelarii Prawnej RPMS w zakresie windykacji długów jest kierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń okazało się nieskuteczne.

Na podstawie dokładnej weryfikacji każdej przekazanej sprawy zostanie przygotowana procedura windykacyjna, w oparciu o którą zostaną następnie podjęte czynności faktyczne i prawne w celu odzyskania długu. Przekazując swoją sprawę do wyspecjalizowanej Kancelarii Prawnej masz pewność, że podejmowane w Twoim imieniu czynności będą legalne oraz skutecznie wykorzystają wszelkie dostępne narzędzia prawne w celu skutecznej windykacji Twoich należności.

Sam proces windykacji długów składa się z dwóch etapów:

– Windykacji polubownej, w ramach której podejmowane są czynności zmierzające do ściągnięcia należności z poszanowaniem relacji z Klientem – dłużnikiem;

– Windykacji sądowej, a następnie komorniczej – jako ostatecznej formy, której celem jest skuteczne odzyskanie należności.

Windykacja należności prowadzona przez Kancelarię RPMS zwiększy stopień zaufania, usprawni relacje z niesolidnymi kontrahentami oraz sprawi, że terminowy spływ należności stanie się normą, bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.

Ile kosztują działania windykacyjne prowadzone przez Kancelarię Prawną RPMS ? Wycena windykacji długu jest niezwykle prosta – wypełnij poniższy formularz i sprawdź na jakich zasadach odzyskamy Twoją wierzytelność !

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • weryfikację, monitoring i optymalizację stosowanych przez Klienta procedur związanych z procesem windykacyjnym, zmierzających do poprawy oraz zapewnienia maksymalnej efektywności pozyskiwania należności.
  • świadczenie usług z zakresu miękkiej (przedsądowej) i twardej (sądowej) windykacji, w ramach której prowadzone są negocjacje z dłużnikami w celu polubownego odzyskania należności, a w przypadku braku współpracy – pełna obsługa w postepowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami i korespondencją z dłużnikiem by poprowadzić Twoją sprawę aż do odzyskania długu.

1.
Dokonujesz darmowej wyceny, przekazujesz informacje i pełnomocnictwo a Prawnicy Kancelarii przystępują do I Etapu - windykacji przed sądowej
2.
Dłużnik otrzymuje od Kancelarii Prawnej ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z zakreślonym terminem
3.
Jeżeli płatność nie nastąpi otrzymujesz kompletną informację na teamat dalszych możliwych kroków do podjęcia w celu wyegzekwowania należności, ewentualnych kosztów i zagrożeń
4.
Kancelaria prowadzi dalej proces windykacji w Twoim imieniu w ramach ETAPU II - twardej windykacji - aż do ostatecznego zakończenia sprawy.

TYLKO DWA KROKI DO SKUTECZNEGO ODZYSKANIA NALEŻNOŚCI

ETAP I
PRZEDSĄDOWY
  • Analiza sprawy
  • Przygotowanie wezwania do zapłaty
  • Wysyłka do dłużnika za potwierdzeniem odbioru
  • Możliwość wysyłki za granicę we wszystkich językach UE
ETAP II
TWARDA WINDYKACJA
  • Pełna analiza procesowa sprawy
  • Złożenie pozwu
  • Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  • Egzekucja należności przez Komornika Sądowego
Skuteczność

Nasze statystyki wskazują, aż 67% ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty ze strony kancelarii prawnej jest skutecznych.

Jeżeli tak się nie stanie przeprowadzimy postępowanie przez każdy etap, aż do uzyskania faktycznej zapłaty należności - dobrowolnej bądź nie

Profesjonalizm

Powierzając sprawę wykwalifikowanym prawnikom masz pewność, że w Twoim interesie będą działać profesjonaliści posiadający odpowiednie doświadczenie i zaplecze do reprezentowania Twoich interesów.

Dla nas najważniejszy jest wynik, i to wynik który odczuje nasz Klient.

Darmowa ocena prawna

Każdą przekazaną sprawę wstępnie weryfikujemy. Na podstawie takiego darmowego audytu Kienci otrzymują szczegółową informacje na temat możliwości, zagrożeń i ewentualnych dodatkowych kosztów.

Nie prowadzimy sporów z góry skazanych na porażkę. Szanujemy czas Naszych Klientów i ich pieniądze.

Indywidualizm

Każda sprawa i każdy Klient wymagają indywidualnego podejścia. Z uwagi na zdobyte doświadczenie nie tylko uwzględnimy potrzeby i zagrożenia ale również z uwagi na wiedzę zwrócimy uwagę na elementy, które dotychczas były pominięte.

Prawo

Zdajemy sobie sprawę, że przekazanie sprawy do kancelarii prawnej ma często ostateczny charakter.

W takim wypadku warto otrzymać wsparcie ze strony osób specjalizujących się w dochodzeniu należności oraz wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje nam prawo.

Oszczędność

Nie od dziś wiadomo, że korzystanie wyspecjalizowanych podmiotów nie tylko oszczędza czas ale i pieniądze.

Wypełnij formularz, przekaż sprawę i zajmij się tym w czym jesteś najlepszy.

Formularz kontaktowy

FORMA PRAWNA DŁUŻNIKA
osoba fizycznadziałalność gospodarczaspółka cywilnaspółka jawnaspółka z o. o.spółka partnerskaspółka komandytowaspółka akcyjnaprzedsiębiorstwo państwowestowarzyszeniefundacjainne


NALEŻNOŚĆ WYNIKA Z
niezapłaconych fakturumowynoty odsetkowejinne
STAN PRAWNY
przed postępowaniem sądowymw trakcie postępowania sądowegow trakcie postępowania egzekucyjnegonieskuteczna egzekucja komornicza

Dołącz pliki:faktury, umowy, wezwanie etc.


Case Study

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w reorganizacji działów posprzedażowych / windykacyjnych i/lub przejęcia tej części kontaktów z kontrahentami do własnego działu windykacyjnego, zapewniając skuteczny wzrost spływu należności dla Klientów Kancelarii.

 

Wdrażając kompleksowe rozwiązania w zakresie optymalizacji tej części funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przejmując kontakty z nierzetelnymi klientami, jesteśmy w stanie zagwarantować realny wzrost rentowności*.

 

Nasza skuteczność dochodzenia roszczeń oraz zwiększenia rentowności jest potwierdzona.

 

*w przypadku Klientów niekorzystających z w/w usług.

Wzrost spływu Klienta z branży marketingu internetowego.
Reorganizacja wdrożona w czerwcu 2017 r.

Wzrost spływu Klienta z branży IT.
Reorganizacja wdrożona w sierpniu 2015 r.

Skontaktuj się z Nami

i sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Formularz kontaktowy